Vara med och bestämma

Maja säger:
”Ja, alltså jag kan ju framföra mina åsikter och så, alltså, men det är inte alltid säkert att nånting händer. Alltså, det är ju soc som har liksom största, eller ja, hela ordet i det hela, ju.”

Josefine berättar att flera ungdomar har klagat på att en i personalen är obehaglig. De vill att personalen ska bytas ut, utan att det hänt något.

Josefine:
”Vi har sagt det minst tusen gånger, alltså personalen har inte … vissa har varit jättebra och sagt, ’jag ska ta upp det här direkt, jag ska informera till cheferna’ och allt sånt där, men det har liksom inte hänt någonting sen.”

En flicka som vi träffat har en assistent i skolan. En dag fick hon reda på att två assistenter skulle börja följa med henne på toaletten. Flickan hade inget att säga till om.

Flickan berättar:
”När dom kommer till mig och berättar det, att dom har bestämt det, dom säger inte: Tycker du att det är en bra idé? ’Vi har bestämt att nu ska vi vara två på toaletten med dig varje gång du går på toaletten’. Vem har bestämt det?”

Barnen säger inte till oss att de alltid vill bestämma. Men de vill vara med när de vuxna bestämmer saker om deras liv.