Bli tvingad eller instängd

Ibland måste barn bo på ett särskilt boende som kallas ungdomshem. Det kan bero på att de inte har det bra hemma eller att de är farliga för sig själva. På dessa boenden får personalen hålla fast barnen eller låsa in dem om de blir väldigt arga. Det kallas isolering. Barn som vi träffat berättar att det känns jobbigt att bli tvingad till olika saker.

En flicka som bor på ett särskilt ungdomshem berättar:
”Ensam i ett vitt rum, det är liksom, jamen det är det värsta som kan hända enligt mig. Där får jag liksom ingen närkontakt eller jag får inte träffa någon, utan man blir liksom helt isolerad i sin egen värld.”

Barn och unga berättar också att det kan vara svårt att förstå varför man blir utsatt för tvång, eller varför man behöver vara på ett särskilt ungdomshem.

En ungdom berättar:
”Och sen att bli avskild från dom bara tvärt sådär, då blir jag sådär ’men shit vad är det som händer’ och jag kanske inte förstår varför jag är på vård i enskildhet eller jag kanske inte förstår ens varför jag är inlåst på ett SiS-hem, från första början.”