Hälsa

Vi på Barnombudsmannen har träffat och pratat med ungefär 600 barn och unga om hur det är att vara på flykt och komma till Sverige. Här berättar några av dem om hur de mår.

Det är vanligt att barn som flytt till Sverige mår dåligt. Barn som vi har träffat berättar om hemska saker som de har varit med om både innan och under flykten. Många barn oroar sig över vad som ska hända i framtiden. Det är svårt att vänta på att få ett besked.

”Ibland får jag lite så här psykiskt tillstånd som inte är bra. Känner att jag lever under en ständig oro och rädsla, för jag tänker så här om jag kanske anpassar mig här och hinner ha kompisar, och sen tänker jag när jag blir utvisad, då känns det jättejobbigt” - Daniel

Flera av de barn vi mött beskriver hur de skadat sig själva, andra har självmordstankar.

Så här säger en pojke:

”Och där jag går i skolan, jag ser att de flesta har blivit deprimerade. Och jag tror att de gör på det sättet, den här pressen gör att alla ungdomar, vi ungdomar, blir helt tokiga.”

Barn kan också ha sjukdomar och skador som behöver behandlas. Flera barn berättar att det har tagit lång tid att få vård. Några har inte fått hjälp alls.

En flicka sitter på knä under ett träd, hon känner sig ensam

En annan pojke som kommit själv till Sverige har en hälsning till statsministern:

”Om ni träffar honom så får ni gärna berätta för honom att det vi går genom är jättestressigt och väldigt svårt. Vi har kvällar, vi kan inte sova och jag vaknar tre, fyra gånger varje kväll och så har jag jättesvårt att somna om och tänker på min familj.”

Här finns tips och länkar om du eller någon du känner mår dåligt.