Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

”Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör dem”

– Engagemanget för barn och ungas rättigheter har alltid funnits med mig. Därför är jag glad över att barnkonventionen är lag i Sverige och inget som kan viftas bort av vuxna, säger Elisabeth Dahlin.

Elisabeth Dahlin, Sveriges barnombudsman – berätta, vem är du?

– Jag är en typisk statstjänsteman som har fått möjlighet att göra många olika saker i mitt yrkesliv. Jag har jobbat på andra myndigheter, inom departementsvärlden, på ambassader runt om i världen och inom civilsamhället, däribland tio år som generalsekreterare på Rädda Barnen. Sedan 2018 är jag Sveriges barnombudsman och det är världens roligaste jobb! Engagemanget för barn och ungas rättigheter har alltid funnits med mig, från elevråd och olika ungdomsföreningar när jag gick i skolan. Jag drivs av att vi alla kan göra vår del för att världen ska bli bättre.

Vad innebär det att vara barnombudsman?

– Det innebär att företräda barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen och bevaka hur barnkonventionen efterlevs samt driva på genomförandet i kommuner, regioner och på myndigheter. Vi föreslår förändrad lagstiftning och tar fram underlag för att stötta beslutsfattare att fatta kloka beslut kring barn som utgår från barnkonventionen. Där har vi en viktig roll att spela. Jag har en väldigt utåtriktad roll där jag bland annat sprider kunskap om barnrättsperspektivet på konferenser och i media.

Vad tycker du är det viktigaste att barn känner till om sina rättigheter?

– Det är att alla barn har lika värde och rättigheter och att barn har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut som rör dem. Det är också bra att veta att barnkonventionen, som handlar om just barns rättigheter, är lag i Sverige och inget som kan viftas bort av vuxna.

Vad tycker du är det viktigaste att vuxna känner till om barns rättigheter?

– Det är att barnets bästa alltid ska beaktas i alla beslut som rör dem. En viktig del i den bedömningen är vad barnet själv har att säga om saken. Vuxna som fattar beslut om barn måste därför lyssna på de barn som berörs. Bara så kan det blir bra beslut som på riktigt är barnets bästa.

Hur långt har Sverige kommit i arbetet med barns rättigheter?

– Jag skulle säga att viktiga steg har tagits. Vi märker av ett större intresse från kommuner, regioner och myndigheter och börjar se skillnad på många ställen, men inte överallt. Vi behöver vara ödmjuka inför att det tar tid att få in barns rättigheter i instruktioner och författningar hos alla som fattar beslut om barn. Självklart önskar jag att det gick fortare. Jag vill uppmuntra alla som fattar beslut om barn att på allvar fundera på vad som är barnets bästa.