Förfrågan om behandling av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (artikel 15) har du rätt att få information om vilka personuppgifter Barnombudsmannen behandlar om dig.
Läs mer om dataskyddsförordningen

Så här gör du:

1. Skriv ut blanketten och fyll i alla fält

2. Skriv under med din namnteckning

3. Skicka in den underskrivna blanketten med post till:

Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 Stockholm

4. Efter högst en månad ska du få informationen skickad med post till den adress som du har skrivit i blanketten.

Ladda ner blanketten