Att skicka Svefaktura via PEPPOL

Uppgifter ni behöver för att kunna skicka Svefaktura till oss via PEPPOL-nätverket: Barnombudsmannens adress i PEPPOL: 0007: 2021003690

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) är ni välkomna att kontakta oss.