Mitt barn har speciella behov men får inte det stöd hon behöver. Var ska jag vända mig?

Svar: Det är kommunerna i första hand som ansvarar för stödet för barn med olika funktionsnedsättningar. Vill du göra en anmälan kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Till Diskrimineringsombudsmannens hemsida