Vad gör vi om socialtjänsten brister?

Svar: Ni ska vända er till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för alla socialtjänstekontor i hela landet.

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hemsida