Romani arli

Om Barnombudsmannen på arli (romani chib)

Bašo Čhavengoro Ombudsmani

Ki Švedska isi sa e čhaven hem e ternen soj potikne taro 18 berš ombudsmani. O manuš čhavengoro ombudsmani ovela čhivdo tari radža (vlada) hem ov/oj tano/tani šefi bašo akava vlasti so vikinela pe Čhavengoro ombudsmani.

Ko Čhavengoro ombudsmani kerena komaj 20 džene buti e čhavengere hem e ternengere pravoncar. Amen dikhaja sar funkcirinela e čhavengiri konvencia ko društvo, informirinaja baši olate hem daja predlog sar o zakonia hem regularia ki Švedia trebena te iranen pe kaj te oven ko jekhipa e čhavengere konvenciaja.

E Čhavengoro ombudsmani isi ole kontakti e čhavencar hem e ternencar hem dikhela so ola mislinena bašo o razna pučiba. Odova džaniba so amen laja kotar o čhave kotar olengoro sakodivesutno dživdipe, amen bičhalaja e manušenge so odlučinena ko komune, landsting hem ko vlastia ama isto hem ki vlada hem ko parlamenti. 

E Čhavengoro ombudsmani ka:

• Prezentirinel e čhavengere hem ternengere pravia.
• Kerel buti te praktizirinel pe e čhavengiri konvencia.
• Kerel buti te poštujnel pe e čhavengiri konvencia.
• Informirinel hem ka kerela debata.
• Kerel te ovel džaniba bašo e čhavengoro hem ternengoro dživdipaskere uslovia.
• Kerel internacionalikane buti te meninel pe džanibe baši e čhavengiri konvencia.

Čhavengoro ombudsmani
Poštakiri adresa: Boksi 22106, 104 22 Stockholm
Misafiribaskiri adresa:Norr Mälarstrand 6
Telefoni: 08-692 29 50
Faxi: 08-654 62 77
E-pošta: 
Webbthan: www.barnombudsmannen.se