Sociala medier

Varför finns Barnombudsmannen i sociala medier?

Barnombudsmannen har i uppdrag att sprida kunskap och bilda opinion kring barns och ungas rättigheter och intressen. Det regleras i lag om barnombudsman. Vi använder bland annat sociala meder för detta. Vi finns på Youtube där vi publicerar rörligt material och vi finns på Twitter där vi publicerar kommentarer och bilder kring egna och andras nyheter.

Vår sekretesslagstiftning innebär att vi inte kan tillåta kommentarsfält på Youtube. På Twitter ansvarar vi inte för vad andra skriver i vårt flöde.

Netikett för Twitter

Information som publiceras på Barnombudsmannens konton i sociala medier är synliga för andra användare. Inlägg och kommentarer, även direktmeddelanden och privata meddelanden, utgör som regel allmänna handlingar.

På Twitter finns möjlighet att kommentera på Barnombudsmannens inlägg. Även om Barnombudsmannen inte ansvarar för detta uppmanas användarna att använda en god ton och att alltid respektera barns rättigheter, såsom till exempel rätten till privatliv.

Vi ber därför användarna att aldrig publicera bilder eller personuppgifter om privatpersoner, i synnerhet inte om barn.

Om inlägg eller kommentarer bryter mot reglerna kan Barnombudsmannen komma att vidta åtgärder, som till exempel att radera ett eget inlägg. Personer som bryter mot reglerna kan även komma att blockeras.