Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
Publikation

Prövning av barnets bästa

Ett skriftligt stödmaterial för beslutsfattare och tjänstepersoner.

Omslagsbild

Prövning av barnets bästa

Prövning av barnets bästa

Om publikationen

Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. Det gäller både offentliga och privata sociala välfärdsinstitutioner. Det gäller också administrativa myndigheter och lagstiftande organ.

Barnombudsmannens erfarenhet och olika utredningar pekar på att principen om barnets bästa kan vara komplicerad att tillämpa i praktisk verksamhet.

Innehåll

Det här stödmaterialet innehåller teoretisk bakgrund, steg som är viktiga att ta hänsyn till vid en prövning och förklarar och förtydligar olika begrepp. Det tar upp när en prövning av barnets bästa kan göras och hur den kan gå till på en övergripande nivå. Materialet vänder sig i första hand till personer som ska ta fram egna mer verksamhetsinriktade verktyg och modeller för hur prövningar av barnets bästa ska göras.

Materialet kan vara användbart för dig som är förtroendevald, chef eller strateg och vill arbeta med att implementera eller förbättra prövningar av barnets bästa i din verksamhet.