Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
26 oktober 2016 Remissvar

Departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Dnr: 3.9:0674/16
Svar på: Ds 2016:35
Ställd till: Arbetsmarknadsdepartementet

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget.


Föredragande i ärendet har varit juristen Ellionor Triay Strömvall.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman