Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
31 januari 2017 Remissvar

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Dnr: 3.9:0972/16
Svar på: Ds 2016:45
Ställd till: Justitiedepartementet

Barnombudsmannen yttrar sig över promemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. I yttrandet utgår vi från vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen har inget att invända mot de förslag som lämnas i promemorian.


Föredragande i ärendet har varit utredaren Martina Blombergsson och juristen Amanda Bertilsdotter Nilsson.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman