Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
23 november 2016 Remissvar

Förslag till allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Dnr: 3.9:0738/16
Svar på: 6.1.2-2016:614
Ställd till: Skolverket

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. Föredragande i ärendet har varit Johanna Björk.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman