Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
23 november 2016 Remissvar

Förslag till föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Dnr: 3.9:0726/16
Svar på: 6.1.2-2015:650
Ställd till: Skolverket

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. Föredragande i ärendet har varit Johanna Björk.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman