Frågor och svar

1. Varför ser webbsidan annorlunda ut i Explorer i förhållande till exempelvis Crome och Firefox?

– Äldre versioner av Explorer (IE8 och tidigare) kan ge dessa problem. Använd senare version av Explorer än IE8, Crome eller Firefox så ska webbsidan fungera korrekt.

2. Jag får mail från något som heter Mailchimp – vad är det?

– Mailchimp är det verktyg vi använder för att hantera våra utskick med information om uppdateringar på Unga Direkt. 

3. Finns det forskning om metoden?

– Det finns forskning om kvalitativ metod, vilket Unga Direkt är ett exempel på. Läs intervjun med Heléne Thomsson, fil dr i psykologi och forskare med lång erfarenhet av att arbeta med kvalitativa analyser vid statliga verk och myndigheter. Läs mer

4. I publikationen ”Unga Direkt – en metod för att lyssna till barn” saknas två steg jämfört med Unga Direkt på webben. Varför då?

– Vi har fortsatt att utveckla vårt arbetssätt i Unga Direkt. Två viktiga steg har varit att ge barn och unga möjlighet att själva föra fram sina budskap till beslutsfattare som kan göra skillnad. Idag ser vi dessa steg för att sprida resultaten och nå förändring som är minst lika viktiga som arbetet i sig.

5. Måste jag tillämpa alla steg i metoden?

– Nej, du väljer själv utifrån vad som passar bäst i din verksamhet och vad du vill uppnå.

6. Vad tycker de barn som har medverkat i Unga Direkt om metoden?

– En vanlig kommentar är att de uppskattar att få uttrycka sina erfarenheter och synpunkter utan att de vuxna lägger sig i. Det kan handla om att vuxna tolkar det som barnen säger, eller försvarar hur en verksamhet bedrivs. Många uppskattar också att deras egna erfarenheter kan vara till nytta för andra.

7. Går metoden att använda för yngre barn?

– Absolut! Vi har mött och lyssnat till barn i förskoleåldern. Unga Direkt ger en struktur, sen gäller det att anpassa arbetssätt och innehåll efter målgruppen.

8. Har ni någon handledning för hur man gör digitala berättelser?

– En digital berättelse måste alltid utgå från ett bestämt syfte. Vi har till exempel begränsat oss till kortfilmer för att kunna använda dem vid presentationer och möten. För oss är det också viktigt att det är barnet själv som arbetar fram budskap och manus och väljer bilder för att illustrera sin berättelse. Här är några exempel:

Malmö stad
Statens Medieråd
Konsumentverket

9. Ska man rapportera till er om man använder metoden?

– Vi blir jätteglada för återkoppling på hur den fungerar i er verksamhet och tips på hur vi kan fortsätta att utveckla Unga Direkt på webben så att metoden blir användbar för så många som möjligt.

10. Utbildar ni andra myndigheter och organisationer i metoden?

– Vi tittar just nu på våra möjligheter att erbjuda utbildning i Unga Direkt. Hör av er om det skulle vara intressant för er verksamhet!

11. Jag har en bra metod som jag använder i mitt arbete. Kan ni sprida den?

– Det finns många bra arbetssätt för att lyssna till barn och unga. På vår webbplats vill vi dela med oss av vårt arbete.

12. Vart vänder jag mig om jag har frågor om metoden?

– Du kan mejla oss på info@barnombudsmannen.se eller ringa vår växel 08-692 29 50 så hjälper vi dig.