Om Unga Direkt

Barnombudsmannen har anpassat och vidareutvecklat ett sätt för att lyssna till barn och ungdomar som vi kallar Unga Direkt. Den har sitt ursprung hos Forandringsfabrikken i Norge, en organisation med lång erfarenhet av att lyssna på barn i utsatta situationer.

Unga Direkt ger dig möjlighet att lyssna systematiskt på barn och unga genom att låta dem tala till punkt och utan att lägga hinder i vägen med egna åsikter och värderingar.

Unga Direkt utgår från att barnen berättar sådant som de själva har erfarenhet av. Barnen ses som experter på sin egen situation och ska mötas med respekt. Unga Direkt passar både för enskilda samtal och för att träffa barn i grupp.

Här kan du ta del av de grundläggande momenten i arbetssättet. Du anpassar dem givetvis till de förutsättningar som råder i din verksamhet. 

Arbetssättet beskrivs i ”Håndbok for forandrere – om verdighet i møte med de som vokser opp og de som vil vokse” av Eva Dønnestad och Marit Sanner utgiven av Forandringsfabrikken Förlag 2006 ISBN 82-997 405-0-9.