6. Sprida budskapet

När du har mött barnen och fått deras budskap till förändring är det viktigt att sprida denna kunskap. Till de aktörer som kan förändra men också till barn i samma situation. Se checklista för spridning här intill. 

Gör en sammanställning av barnens budskap och slutsatser.

Identifiera aktörer som kan förändra utifrån barnens budskap.

Sprid till alla relevanta aktörer. Använd gärna barnens eget material för att förstärka budskapet. Se till att både barn och vårdnadshavare godkänner detta.

Följ upp vad aktörerna tänkt göra utifrån barnens budskap.

Återkoppla till barnen hur deras budskap har tagits emot och vad som kommer att genomföras utifrån deras förslag till förändring.

Följ upp efter sex till tolv månader. Vad har förverkligats av aktörernas löften eller beslut?

Återkoppla till barnen igen som ett kvitto på deras medverkan. Sprid även till andra barn som inte varit med i arbetet men som kan ha nytta av informationen. 

Tänk på
Glöm inte att tacka barnen för deras medverkan och bidrag i arbetet.