5. Unga presentatörer

En viktig del i Unga Direkt är att låta barn och unga möta beslutsfattare på olika nivåer i samhället. I dessa möten med makten får barnen själva förmedla sina synpunkter på samhällets stöd. Men också ge råd till förändring utifrån sina egna erfarenheter på ett visst område. Det brukar bli starka och givande möten som gör stort intryck. 

Ta hjälp av checklistorna här intill och prova i din verksamhet!

• Beslutsfattare är nyckelaktörer i arbetet med att förverkliga barnkonventionen. För detta krävs aktuell kunskap om barns levnadsvillkor och hur barnen påverkas av beslut, åtgärder och prioriteringar. Bästa sättet att få aktuell kunskap är att lyssna på de budskap barn och unga har att förmedla.

• Mötet gör det möjligt för beslutsfattare att ta del av hur lagar, regler och beslut fungerar i praktiken, för dem som berörs. Vad fungerar? Och vad behöver bli bättre? Hur kan det bli bättre?

• Genom mötet får beslutsfattarna både ny och fördjupad kunskap. Det kan finnas områden som är viktiga för barn och unga som politiker och verksamhetsansvariga förbiser eller inte värderar. Eller så kanske de som bestämmer faktiskt inte vet hur barn och unga upplever samhällets stöd i en viss situation.

• Syftet med mötet är att ge beslutsfattarna insyn i vad som brister och en förståelse för vad som krävs för att tillgodose barns mänskliga rättigheter. Samtidigt blir deras eget ansvar för att göra skillnad tydligt.

Tänk på
Låt barnet vara experten i mötena med makten. Gör klart att beslutsfattarna är där för att lyssna och lära.