Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2015! »

2014-12-04 | Nyheter:

Välkommen till Barnrättsdagarna 2015 – Om alla barns rätt att inte utsättas för kränkande behandling eller diskriminering! Den 14-15 april 2015 träffas vi återigen på Conventum i Örebro. Den här gången för att diskutera kränkande behandling och diskriminering.

Sverige får skarp kritik av FN:s tortyrkommitté »

2014-11-28 |
Sverige måste avskaffa isolering av barn i polisarrest, häkte och på särskilda ungdomshem. Det är budskapet i den rapport som FN:s tortyrkommitté släpper idag.

Möte om barn till EU-migranter gav tydliga besked om mänskliga rättigheter »

2014-11-26 |

Barnombudsman Fredrik Malmberg efter dagens möte med Skolverket, Skolinspektionen och Socialstyrelsen om situationen för barn till EU-migranter:

– Myndigheterna har gett bra och tydliga besked om vad som gäller. Nu är det viktigt att informationen sprids så att barn får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Barnombudsmannen kallar myndigheter till möte om situationen för barn till EU-migranter »

2014-11-14 |

Barnombudsmannen har på senare tid uppmärksammat att barn till EU-migranter inte tycks få sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter respekterade. Det handlar om barn som inte får gå i skolan samt om barn som lever i tillfälliga, osäkra boenden utan tillgång till värme eller vatten.

Barnkonventionen 25 år. Barn måste ha klagorätt när deras rättigheter kränks »

2014-10-28 |

I år fyller barnkonventionen 25 år. Det är en milstolpe i arbetet för att lyfta barns livsvillkor som påminner om att barn har mänskliga rättigheter. Men viktiga utmaningar återstår. Det säger de nordiska barnombuden i ett gemensamt uttalande.

Stor dag för barns rättigheter »

2014-10-10 |

Den 11 oktober firades världens alla flickor på FN:s internationella flickdag vars syfte är att uppmärksamma flickors situation och stärka deras rättigheter.  

Toppmöte med de europeiska barnombudsmännen »

2014-10-24 |

Samtliga europeiska barnombudsmän är samlade för 18e året för att diskutera barns rättigheter. Denna gång hålls mötet hos det skotska parlamentet i Edinburgh.

Vi får inte svika barn i familjehem »

2014-10-15 |

Igår berättade Kalla fakta om brister i skyddet av barn i familjehem.  Inget ansvar är större än när staten griper in och omhändertar ett barn. Det barnet har rätt till trygghet. Och det ansvaret får vi inte svika, skriver Fredrik Malmberg, barnombudsman i sitt blogginlägg med anledning av Kalla Faktas granskning.

”Barn finns i psykiatrin, men inte i lagstiftningen” »

2014-09-25 |

”Jag blir upprörd och ser framför mig de barn som jag själv mötte förra året när Barnombudsmannen lyssnade till hur 62 barn med erfarenhet av psykisk ohälsa upplevt samhällets stöd”, skriver Fredrik Malmberg idag på SVT Opinion. 

Max18: Analyser ska bidra till ökad förståelse »

2014-09-12 |

För två år sedan lanserades Max18, ett webbaserat uppföljningssystem som visar samlad statistik om barns levnadsförhållanden. Sex nya indikatorer tillkom i början av året för att ge en bättre bild av hur barn och unga har det i Sverige. Nu ska statistiken kompletteras med analyser.

Sjukvårdens ansvar för våldsutsatta barn »

2014-09-05 |

Gemensamt uttalande om åtgärder från de nordiska barnombudsmännen. Undersökningar visar att ungefär var sjunde barn någon gång har blivit slagna av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet. De nordiska barnombudsmännen vill uppmärksamma vården på att våld mot barn fortfarande är ett av de allvarligaste hoten mot barns liv, hälsa och utveckling i Norden.

Vi lanserar Unga Direkt på webben »

2014-08-27 |

Barnombudsmannen har under de senaste åren framgångsrikt använt sig av metoden Unga Direkt för att lyssna till och synliggöra barns och ungas erfarenheter och åsikter i olika frågor. Nu vill vi dela med oss till dig som arbetar med frågor som rör barn och unga.