Vi får inte svika barn i familjehem »

2014-10-15 | Nyheter:

Igår berättade Kalla fakta om brister i skyddet av barn i familjehem.  Inget ansvar är större än när staten griper in och omhändertar ett barn. Det barnet har rätt till trygghet. Och det ansvaret får vi inte svika, skriver Fredrik Malmberg, barnombudsman i sitt blogginlägg med anledning av Kalla Faktas granskning.

Stor dag för barns rättigheter »

2014-10-10 |

Den 11 oktober firades världens alla flickor på FN:s internationella flickdag vars syfte är att uppmärksamma flickors situation och stärka deras rättigheter.  

”Barn finns i psykiatrin, men inte i lagstiftningen” »

2014-09-25 |

”Jag blir upprörd och ser framför mig de barn som jag själv mötte förra året när Barnombudsmannen lyssnade till hur 62 barn med erfarenhet av psykisk ohälsa upplevt samhällets stöd”, skriver Fredrik Malmberg idag på SVT Opinion. 

Max18: Analyser ska bidra till ökad förståelse »

2014-09-12 |

För två år sedan lanserades Max18, ett webbaserat uppföljningssystem som visar samlad statistik om barns levnadsförhållanden. Sex nya indikatorer tillkom i början av året för att ge en bättre bild av hur barn och unga har det i Sverige. Nu ska statistiken kompletteras med analyser.

Sjukvårdens ansvar för våldsutsatta barn »

2014-09-05 |

Gemensamt uttalande om åtgärder från de nordiska barnombudsmännen. Undersökningar visar att ungefär var sjunde barn någon gång har blivit slagna av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet. De nordiska barnombudsmännen vill uppmärksamma vården på att våld mot barn fortfarande är ett av de allvarligaste hoten mot barns liv, hälsa och utveckling i Norden.

Vi lanserar Unga Direkt på webben »

2014-08-27 |

Barnombudsmannen har under de senaste åren framgångsrikt använt sig av metoden Unga Direkt för att lyssna till och synliggöra barns och ungas erfarenheter och åsikter i olika frågor. Nu vill vi dela med oss till dig som arbetar med frågor som rör barn och unga.

Stärkta rättigheter för barn som tvångsvårdas i psykiatrin »

2014-08-28 |

I en ny departementspromemoria föreslås en rad förstärkningar av rättigheterna för barn som vårdas med tvång i psykiatrin. Det är mycket välkommet och jag uppskattar att de barn som deltog i arbetet med vår årsrapport får ett kvitto tillbaka på att makthavare faktiskt har lyssnat.

Nordiskt barntoppmöte på Grönland »

2014-08-22 |

"Barnombuden i Norden träffas varje år för att utbyta idéer och erfarenheter. I år är det Grönlands tur att vara värd för mötet." Fredrik Malmberg bloggar från flyget.

Pilotprojekt för att stoppa våld och sexism bland unga män »

2014-08-07 |

Regeringen har beslutat om att ett antal kommuner och organisationer ska få medel att införa särskilda preventionsprogram för att förebygga våld och sexistiskt beteende bland pojkar och unga män.

Rekordmånga anmälningar till Skolinspektionen första halvåret »

2014-07-24 |

Allt fler anmäler missförhållanden i skolan. Det visar ny statistik från Skolinspektionen.

Fler ensamkommande barn till Sverige »

2014-07-24 |

Migrationsverket meddelar idag att prognosen för antalet asylsökande till Sverige skrivs upp från drygt 60 000 personer till cirka 80 000.