Ny webbplats om barns rättigheter vid brott »

2014-07-15 | Nyheter: Många barn i Sverige utsätts för brott – i hemmet, i skolan och på andra platser. De har rätt att få information om sina rättigheter och vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Knas hemma – kreativt för placerade ungdomar »

2014-07-08 | På Barnrättstorget i Almedalen höll Ronja och Jesper från projektet Knas hemma ett mycket inspirerande och givande seminarium om barns och ungas perspektiv på familjehem och HVB.

Barnrättskommitténs lista med frågor till regeringen »

2014-07-07 | FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) har nu publicerat sin lista med frågor till den svenska regeringen som en del av den granskning som barnrättskommittén just nu genomför av Sverige och som ska vara klar i januari 2015.

Barn som mår dåligt måste tas på allvar »

2014-07-04 | Bemötandet är det viktigaste som vuxenvärlden ska tänka på i mötet med barn och unga med psykisk ohälsa. Det var en av de slutsatser som kom fram på Barnombudsmannens seminarium ”Bryt tystnaden!- barns uppmaning om psykisk ohälsa på Barnrättstorget i Almedalen"

Barn måste bli synliga i lagen »

2014-07-02 | Barn måste bli synliga i lagen och värderingar och kultur måste förändras. Det var synpunkter som fördes fram under Barnombudsmannens seminarium ”Barn finns i tvångsvården men inte i lagen” på Barnrättstorget i Almedalen.

Nationellt stöd behövs »

2014-07-01 | Barn som besöker en frihetsberövad förälder behöver nationellt stöd. Det konstaterades vid Barnombudsmannens seminarium ”Barns upplevelser av att besöka en förälder på anstalt eller häkte” på Barnrättstorget i Almedalen.

Digert program på Barnrättstorget under Almedalsveckan »

2014-06-19 | Under fem dagar fyller 29 seminarier programmet på Barnrättstorget som i år har flyttat till nya lokaler i centrala Visby. Bakom arrangemanget står Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Barnombudsmannen rapporterar från Genève »

2014-06-19 | Idag presenterar Barnombudsmannen sin tilläggsrapport för FN:s barnrättskommitté i Genève. Den tar sin utgångspunkt i de rekommendationer som Sverige fick vid Barnrättskommitténs senaste granskning 2009 och belyser frågor som barn och unga har uppmärksammat myndigheten på.

”Det viktigaste mötet jag varit med om” »

2014-06-13 | Barnombudsmannen arrangerade i veckan ett så kallat maktmöte där beslutsfattare från sju kommuner som blivit pejlade fick träffa barn och unga och lyssna till deras erfarenheter av kränkande behandling och det stöd de fått. Dagen efter, den 10 juni höll Barnombudsmannen en nationell konferens ”Vägen framåt” på Norra Latin i Stockholm för att samla beslutsfattare och tjänstemän från kommuner, landsting, regioner och myndigheter där flera av de beslutsfattare som blivit pejlade deltog.

Barnombudsman Fredrik Malmbergs förordnande förlängs med tre år »

2014-05-27 | Regeringen har beslutat att förlänga Fredrik Malmbergs förordnande som barnombudsman med tre år. Fredrik Malmberg tillträdde i november 2008.

Barnombudsmannen om skyddsnätet för barn som far illa »

2014-05-14 | De senaste veckorna har media rapporterat om flera fall där barn utsatts för våld och övergrepp i hemmet.