”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering” »

2015-01-28 | Nyheter:

Barnombudsmannen har deltagit med en expert i utredningen ”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering”. Utredningen överlämnades nyligen till regeringen.

Barnrättskommittén hoppas att Sveriges barn får glädje av kommande rekommendationer »

2015-01-14 |

Stödet för barn i utsatta situationer och barns rätt att komma till tals stod i fokus när Barnrättskommittén granskade hur Sverige lever upp till barnkonventionen.

Nu granskas Sverige av Barnrättskommittén »

2015-01-12 |

Den 13-14 januari granskar FN:s barnrättskommitté i Genève hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Barnombudsman Fredrik Malmberg är på plats för att ta del av Barnrättskommitténs frågor och höra hur Sveriges regering besvarar dessa.

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2015! »

2014-12-04 |

Välkommen till Barnrättsdagarna 2015 – Om alla barns rätt att inte utsättas för kränkande behandling eller diskriminering!

Sverige får skarp kritik av FN:s tortyrkommitté »

2014-11-28 |
Sverige måste avskaffa isolering av barn i polisarrest, häkte och på särskilda ungdomshem. Det är budskapet i den rapport som FN:s tortyrkommitté släpper idag.

Möte om barn till EU-migranter gav tydliga besked om mänskliga rättigheter »

2014-11-26 |

Barnombudsman Fredrik Malmberg efter dagens möte med Skolverket, Skolinspektionen och Socialstyrelsen om situationen för barn till EU-migranter:

– Myndigheterna har gett bra och tydliga besked om vad som gäller. Nu är det viktigt att informationen sprids så att barn får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Barnombudsmannen kallar myndigheter till möte om situationen för barn till EU-migranter »

2014-11-14 |

Barnombudsmannen har på senare tid uppmärksammat att barn till EU-migranter inte tycks få sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter respekterade. Det handlar om barn som inte får gå i skolan samt om barn som lever i tillfälliga, osäkra boenden utan tillgång till värme eller vatten.

Barnkonventionen 25 år. Barn måste ha klagorätt när deras rättigheter kränks »

2014-10-28 |

I år fyller barnkonventionen 25 år. Det är en milstolpe i arbetet för att lyfta barns livsvillkor som påminner om att barn har mänskliga rättigheter. Men viktiga utmaningar återstår. Det säger de nordiska barnombuden i ett gemensamt uttalande.

Stor dag för barns rättigheter »

2014-10-10 |

Den 11 oktober firades världens alla flickor på FN:s internationella flickdag vars syfte är att uppmärksamma flickors situation och stärka deras rättigheter.  

Toppmöte med de europeiska barnombudsmännen »

2014-10-24 |

Samtliga europeiska barnombudsmän är samlade för 18e året för att diskutera barns rättigheter. Denna gång hålls mötet hos det skotska parlamentet i Edinburgh.

Vi får inte svika barn i familjehem »

2014-10-15 |

Igår berättade Kalla fakta om brister i skyddet av barn i familjehem.  Inget ansvar är större än när staten griper in och omhändertar ett barn. Det barnet har rätt till trygghet. Och det ansvaret får vi inte svika, skriver Fredrik Malmberg, barnombudsman i sitt blogginlägg med anledning av Kalla Faktas granskning.

Vi lanserar Unga Direkt på webben »

2014-08-27 |

Barnombudsmannen har under de senaste åren framgångsrikt använt sig av metoden Unga Direkt för att lyssna till och synliggöra barns och ungas erfarenheter och åsikter i olika frågor. Nu vill vi dela med oss till dig som arbetar med frågor som rör barn och unga.