Max18: Analyser ska bidra till ökad förståelse »

2014-09-12 | Nyheter:

För två år sedan lanserades Max18, ett webbaserat uppföljningssystem som visar samlad statistik om barns levnadsförhållanden. Sex nya indikatorer tillkom i början av året för att ge en bättre bild av hur barn och unga har det i Sverige. Nu ska statistiken kompletteras med analyser.

Sjukvårdens ansvar för våldsutsatta barn »

2014-09-05 |

Gemensamt uttalande om åtgärder från de nordiska barnombudsmännen. Undersökningar visar att ungefär var sjunde barn någon gång har blivit slagna av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet. De nordiska barnombudsmännen vill uppmärksamma vården på att våld mot barn fortfarande är ett av de allvarligaste hoten mot barns liv, hälsa och utveckling i Norden.

Vi lanserar Unga Direkt på webben »

2014-08-27 |

Barnombudsmannen har under de senaste åren framgångsrikt använt sig av metoden Unga Direkt för att lyssna till och synliggöra barns och ungas erfarenheter och åsikter i olika frågor. Nu vill vi dela med oss till dig som arbetar med frågor som rör barn och unga.

Stärkta rättigheter för barn som tvångsvårdas i psykiatrin »

2014-08-28 |

I en ny departementspromemoria föreslås en rad förstärkningar av rättigheterna för barn som vårdas med tvång i psykiatrin. Det är mycket välkommet och jag uppskattar att de barn som deltog i arbetet med vår årsrapport får ett kvitto tillbaka på att makthavare faktiskt har lyssnat.

Nordiskt barntoppmöte på Grönland »

2014-08-22 |

"Barnombuden i Norden träffas varje år för att utbyta idéer och erfarenheter. I år är det Grönlands tur att vara värd för mötet." Fredrik Malmberg bloggar från flyget.

Pilotprojekt för att stoppa våld och sexism bland unga män »

2014-08-07 |

Regeringen har beslutat om att ett antal kommuner och organisationer ska få medel att införa särskilda preventionsprogram för att förebygga våld och sexistiskt beteende bland pojkar och unga män.

Rekordmånga anmälningar till Skolinspektionen första halvåret »

2014-07-24 |

Allt fler anmäler missförhållanden i skolan. Det visar ny statistik från Skolinspektionen.

Fler ensamkommande barn till Sverige »

2014-07-24 |

Migrationsverket meddelar idag att prognosen för antalet asylsökande till Sverige skrivs upp från drygt 60 000 personer till cirka 80 000.

Ny webbplats om barns rättigheter vid brott »

2014-07-15 |

Många barn i Sverige utsätts för brott – i hemmet, i skolan och på andra platser. De har rätt att få information om sina rättigheter och vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Knas hemma – kreativt för placerade ungdomar »

2014-07-08 |

På Barnrättstorget i Almedalen höll Ronja och Jesper från projektet Knas hemma ett mycket inspirerande och givande seminarium om barns och ungas perspektiv på familjehem och HVB.

Barnrättskommitténs lista med frågor till regeringen »

2014-07-07 |

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) har nu publicerat sin lista med frågor till den svenska regeringen som en del av den granskning som barnrättskommittén just nu genomför av Sverige och som ska vara klar i januari 2015.