Barnombudsmannen kräver nationell handlingsplan om ensamkommande »

2015-02-19 | Nyheter:

Det finns stora brister i mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Det visade dagens möte med polisen, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Skolverket. Barnombudsman Fredrik Malmberg vill att regeringen tar fram en nationell handlingsplan som tydliggör hur myndigheter ska agera och samarbeta när ett barn försvinner.

Ordningsvakter och barn i utsatta situationer »

2015-02-10 |

2011 uppmärksammade Barnombudsmannen polisen på möjliga brister i hur ordningsvakter bemöter barn och unga. Det Barnombudsmannen uppmärksammade Rikspolisstyrelsen på var att det inte ingick något moment i utbildningen för väktare om barnkonventionen. Inte heller ingick i utbildning om de särskilda krav som måste ställas när ordningsvakter ingriper mot barn.

FN riktar allvarlig kritik mot Sverige »

2015-02-04 |

Idag lämnar FN:s barnrättskommitté sina synpunkter på hur Sverige lever upp till barnkonventionen.
– Sverige får beröm för sina ambitioner och beslutet att göra barnkonventionen till lag. Men vi får mycket skarp kritik på flera konkreta punkter som rör barn i utsatta situationer, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare »

2015-02-02 |

Barnombudsmannen har på senare tid uppmärksammat att barn till EU-migranter inte tycks få sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter respekterade.

”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering” »

2015-01-28 |

Barnombudsmannen har deltagit med en expert i utredningen ”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering”. Utredningen överlämnades nyligen till regeringen.

Barnrättskommittén hoppas att Sveriges barn får glädje av kommande rekommendationer »

2015-01-14 |

Stödet för barn i utsatta situationer och barns rätt att komma till tals stod i fokus när Barnrättskommittén granskade hur Sverige lever upp till barnkonventionen.

Nu granskas Sverige av Barnrättskommittén »

2015-01-12 |

Den 13-14 januari granskar FN:s barnrättskommitté i Genève hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Barnombudsman Fredrik Malmberg är på plats för att ta del av Barnrättskommitténs frågor och höra hur Sveriges regering besvarar dessa.

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2015! »

2014-12-04 |

Välkommen till Barnrättsdagarna 2015 – Om alla barns rätt att inte utsättas för kränkande behandling eller diskriminering!

Sverige får skarp kritik av FN:s tortyrkommitté »

2014-11-28 |
Sverige måste avskaffa isolering av barn i polisarrest, häkte och på särskilda ungdomshem. Det är budskapet i den rapport som FN:s tortyrkommitté släpper idag.

Möte om barn till EU-migranter gav tydliga besked om mänskliga rättigheter »

2014-11-26 |

Barnombudsman Fredrik Malmberg efter dagens möte med Skolverket, Skolinspektionen och Socialstyrelsen om situationen för barn till EU-migranter:

– Myndigheterna har gett bra och tydliga besked om vad som gäller. Nu är det viktigt att informationen sprids så att barn får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda.