Viktigt steg för att förbättra familjehemsvården »

2014-04-16 | Nyheter: Den 15 april presenterade Barnombudsmannen sin rapport ”Våga fråga – röster från barn i familjehem” för barnminister Maria Larsson. – Jag har bett Barnombudsmannen göra detta för att vi ska kunna förbättra familjehemsvården. För mig blir det här ett ovärderligt material, säger Maria Larsson.

En historisk dag för barnets rättigheter »

2014-04-14 | Från och med i dag blir det möjligt för barn att klaga direkt till FN:s barnrättskommitté. I och med att tio länder har ratificerat tilläggsprotokollet om klagorätt så har det nu trätt i kraft. Det gäller för barn i de länder som ställt sig bakom protokollet och det ger barn i dessa länder rätt att klaga i de fall det saknas möjlighet att klaga i det egna landet.

Utveckling av metoder för att lyssna på barn med funktionsnedsättning »

2014-04-14 | Barnombudsmannen har fått i uppdrag att vidareutveckla metoder för att långsiktigt och inom ramen för sina prioriterade områden lyssna på barn med olika typer av funktionsnedsättning. Metodutvecklingen ska särskilt avse det behov av stöd som kan krävas för att barn med funktionsnedsättning som medför kommunikationssvårigheter ska komma till tals.

Vägen framåt - nationell konferens »

2014-04-07 | Barnkonventionen fyller 25 år 2014 och Barnombudsmannen vill samla viktiga aktörer inom kommuner, landsting/regioner och myndigheter för att diskutera hur långt vi har kommit. Vi vill också diskutera vägen framåt, hur vi möjliggör ytterligare förändring och förverkligar barnets rättigheter i Sverige.

Stort intresse för Barnrättstorget »

2014-04-17 | Femton myndigheter och organisationer har hittills anmält sitt intresse för att medverka på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Barnrättsperspektivet kommer att löpa som en röd tråd genom programmet.

Att besöka en förälder i häkte eller på anstalt »

2014-04-16 | Inom ramen för regeringsuppdraget Pejling och dialog har Barnombudsmannen träffat barn och unga med erfarenhet av att besöka en förälder i häkte eller på anstalt.

Sekretessbelagd handling av misstag i fel händer »

2014-04-11 | I samband med att Barnombudsmannen skickade ut sin årsrapport för 2013 till riksdagens ledamöter kom en sekretessbelagd handling oförklarligt med i ett kuvert till en av ledamöterna.

Barnrättsdagarna 2014 om barn med psykisk ohälsa »

2014-04-07 | Den 8-9 april samlar Barnrättsdagarna drygt 800 personer från hela landet på Conventum i Örebro. I år är temat psykisk ohälsa hos barn.

Barnombudsmannen bröt tystnaden »

2014-03-27 | De 26 mars överlämnade Barnombudsmannen årsrapporten ”Bryt tystnaden – barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa” till regeringen och strax därefter hölls ett dialogforum på Teater Brunnsgatan Fyra.