Pilotprojekt för att stoppa våld och sexism bland unga män »

2014-08-07 | Nyheter: Regeringen har beslutat om att ett antal kommuner och organisationer ska få medel att införa särskilda preventionsprogram för att förebygga våld och sexistiskt beteende bland pojkar och unga män.

Rekordmånga anmälningar till Skolinspektionen första halvåret »

2014-07-24 | Allt fler anmäler missförhållanden i skolan. Det visar ny statistik från Skolinspektionen.

Fler ensamkommande barn till Sverige »

2014-07-24 | Migrationsverket meddelar idag att prognosen för antalet asylsökande till Sverige skrivs upp från drygt 60 000 personer till cirka 80 000.

Ny webbplats om barns rättigheter vid brott »

2014-07-15 | Många barn i Sverige utsätts för brott – i hemmet, i skolan och på andra platser. De har rätt att få information om sina rättigheter och vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Knas hemma – kreativt för placerade ungdomar »

2014-07-08 | På Barnrättstorget i Almedalen höll Ronja och Jesper från projektet Knas hemma ett mycket inspirerande och givande seminarium om barns och ungas perspektiv på familjehem och HVB.

Barnrättskommitténs lista med frågor till regeringen »

2014-07-07 | FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) har nu publicerat sin lista med frågor till den svenska regeringen som en del av den granskning som barnrättskommittén just nu genomför av Sverige och som ska vara klar i januari 2015.

Barn som mår dåligt måste tas på allvar »

2014-07-04 | Bemötandet är det viktigaste som vuxenvärlden ska tänka på i mötet med barn och unga med psykisk ohälsa. Det var en av de slutsatser som kom fram på Barnombudsmannens seminarium ”Bryt tystnaden!- barns uppmaning om psykisk ohälsa på Barnrättstorget i Almedalen"

Barn måste bli synliga i lagen »

2014-07-02 | Barn måste bli synliga i lagen och värderingar och kultur måste förändras. Det var synpunkter som fördes fram under Barnombudsmannens seminarium ”Barn finns i tvångsvården men inte i lagen” på Barnrättstorget i Almedalen.

Nationellt stöd behövs »

2014-07-01 | Barn som besöker en frihetsberövad förälder behöver nationellt stöd. Det konstaterades vid Barnombudsmannens seminarium ”Barns upplevelser av att besöka en förälder på anstalt eller häkte” på Barnrättstorget i Almedalen.