En historisk dag för barnets rättigheter »

2014-04-14 | Nyheter: Från och med i dag blir det möjligt för barn att klaga direkt till FN:s barnrättskommitté. I och med att tio länder har ratificerat tilläggsprotokollet om klagorätt så har det nu trätt i kraft. Det gäller för barn i de länder som ställt sig bakom protokollet och det ger barn i dessa länder rätt att klaga i de fall det saknas möjlighet att klaga i det egna landet.

Utveckling av metoder för att lyssna på barn med funktionsnedsättning »

2014-04-14 | Barnombudsmannen har fått i uppdrag att vidareutveckla metoder för att långsiktigt och inom ramen för sina prioriterade områden lyssna på barn med olika typer av funktionsnedsättning. Metodutvecklingen ska särskilt avse det behov av stöd som kan krävas för att barn med funktionsnedsättning som medför kommunikationssvårigheter ska komma till tals.

Vägen framåt - nationell konferens »

2014-04-07 | Barnkonventionen fyller 25 år 2014 och Barnombudsmannen vill samla viktiga aktörer inom kommuner, landsting/regioner och myndigheter för att diskutera hur långt vi har kommit. Vi vill också diskutera vägen framåt, hur vi möjliggör ytterligare förändring och förverkligar barnets rättigheter i Sverige.

Att besöka en förälder i häkte eller på anstallt »

2014-04-16 | Inom ramen för regeringsuppdraget Pejling och dialog har Barnombudsmannen träffat barn och unga med erfarenhet av att besöka en förälder i häkte eller på anstalt.

Sekretessbelagd handling av misstag i fel händer »

2014-04-11 | I samband med att Barnombudsmannen skickade ut sin årsrapport för 2013 till riksdagens ledamöter kom en sekretessbelagd handling oförklarligt med i ett kuvert till en av ledamöterna.

Barnrättsdagarna 2014 om barn med psykisk ohälsa »

2014-04-07 | Den 8-9 april samlar Barnrättsdagarna drygt 800 personer från hela landet på Conventum i Örebro. I år är temat psykisk ohälsa hos barn.

Barnombudsmannen bröt tystnaden »

2014-03-27 | De 26 mars överlämnade Barnombudsmannen årsrapporten ”Bryt tystnaden – barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa” till regeringen och strax därefter hölls ett dialogforum på Teater Brunnsgatan Fyra.

Bryt tystnaden på klotterplanket »

2014-03-25 | Barn och unga med psykisk ohälsa uppmanar till att bryta tystnaden. ”Det hjälper inte att vara tyst. Man måste prata om det”. Viktor uppmanar andra barn att bryta tystnaden och söka hjälp, även om det är svårt. Han är ett av de barn som Barnombudsmannen mött i granskningen av hur mänskliga rättigheter respekteras för barn och unga med psykisk ohälsa. Skriv ner dina tankar om psykisk ohälsa på klotterplanket.

Barnkonventionen fyller 25 år! »

2014-03-07 | Konventionen om barnets rättigheter antogs 1989 och i höst fyller barnkonventionen därmed 25 år. Regeringen vill markera hela 2014 som barnkonventionens jubileumsår genom en rad åtgärder och aktiviteter för att driva arbetet med barnets rättigheter framåt.

Barnombudsmannens tilläggsrapport till barnrättskommittén »

2014-03-03 | 1 mars lämnade Barnombudsmannen en tilläggsrapport till FN:s barnrättskommittén om de frågor som barn och unga har uppmärksammat oss på sedan 2009.Utgångspunkten i rapporten är de rekommendationer som Sveriges regering fick från Barnrättskommittén i samband med den granskning kommittén genomförde 2009.

Barnrättstorget - en viktig aktör i Almedalen »

2014-03-03 | Barnrättsfrågorna ska få en betydande roll i Almedalen i sommar. Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen och i sommar kommer ett stort antal myndigheter och några barnrättsorganisationer att hålla seminarier med barnets rättigheter i fokus. Barnrättstorget kommer att finnas på Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21.

Barnkonventionen som app »

2014-02-17 | Pernilla Stalfelts bilderbok Alla Barns Rätt om barns rättigheter finns som app med bilder, animationer och ljud som förklarar artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).