Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
Stöd

Barnets bästa i samhällsplaneringen

En av de bärande principerna i barnkonventionen - artikel 3, utrycker att barnets bästa ska bedömas och beaktas i alla frågor som rör barn. Det här webbseminariet syftar till att visa på hur man kan göra sådana bedömningar inom samhällsplanering.

Under seminariet får man ta del av två lärande exempel där man har gjort så kallade barnkonsekvensanalyser.

Detta webbseminarium är en del av Barnombudsmannens och Länsstyrelsernas samverkansuppdrag som syftar  till att öka kunskapen om barnkonventionen och dess genomförande.

Webbinariet anordnades av Barnombudsmannen 4 juni september 2020.
 

Föreläsare

Emma Hammarbäck, Kollektivtrafikstrateg, Region Uppsala

Elin Henriksson, planhandläggare/arkitekt, Stockholms stad

Moderator: Kenneth Ljung, Barnombudsmannen