Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Välkommen till konferensen: Barns rätt att komma till tals »

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 18 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

Covid-19-pandemins konsekvenser för barn »

Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn o...

Fler nyheter

Barnkonventionen

Ungdomar som samtalar
Läs mer om barnkonventionen

Max18 - Statistik om barn och unga

Max18
Hitta statistik

Barnkonventionen på olika språk

Barkonventionen på olika språk
Beställ eller ladda ner här

Våra publikationer

Barnombudsmannens publikationer
Alla våra publikationer