Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Mindmap

Diskussion i Bryssel om barns rättigheter »

Barnombudsmannen deltar den här veckan i EU-kommissionen forum för barns rättigheter, som i år har fokus på barn i migration. Forumet samlar 250 experter från EU-institutioner, medlemsländer, forskning FN- och frivilligorganisationer.

Omslag årsrapport Från Insidan 2013

För många barn i arrest »

Frihetsberövade barn behandlas inte som barn utan som vuxna. Detta kan få långvariga och svåra konsekvenser för barnet. Under tiden från den 1 juli 2015 till den 30 juni 2016 har minst 2685 insättningar av barn skett i Polismyndighetens arrester.

Fler nyheter

Barns tankar kring barnkonventionen

Barnkonventionen på olika språk

Barnombudsmannens blogg

Följ vårt arbete för barns rättigheter i Sverige.

Till bloggen