Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner »

Måndagen den 11 december lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen om ensamkommande barn som försvinner. Syftet med rapporten är att lyfta fram barnens egna berättelser om varför de har avvikit och om deras liv som försvunna. I rapporten lämnar vi ett antal förslag till regeringen för att kunna förebygga att barn försvinner.

Barnminister Åsa Regnér

Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa »

Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

Anita Wickström, vikarierande barnombudsman.

"Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP" »

Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner.

Fler nyheter

Barns tankar kring barnkonventionen

Barnkonventionen på olika språk