Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Anna Karin Hildingson Boqvist, Program- och utredningschef på Barnombudsmannen

Anna Karin Hildingson Boqvist ny vikarierande barnombudsman »

Regeringen har utsett Anna Karin Hildingson Boqvist till ny vikarierande barnombudsman från årsskiftet. Hon är i dagsläget chef för enheten Juridik och utredning och har jobbat på Barnombudsmannen i drygt 15 år. – Det känns spännande och väldigt roligt. Jag känner mig också ödmjuk inför den viktiga uppgiften att bli Sveriges barnombudsman under en period, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Barnombudsmannen Anita Wickström

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner »

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

Barnminister Åsa Regnér

Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa »

Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

Fler nyheter

Barns tankar kring barnkonventionen

Barnkonventionen på olika språk