Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

Miljöbild

Barnspecifika utmaningar i samhällets hantering av människor på flykt »

Regeringen tog tordagen 9/3 emot utredningen "Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige 2015". Barnombudsmannen har av den särskilda utredaren ombetts ta fram ett underlag om hur barnrättsperspektivet beaktades i flyktingmottagandet hösten 2015. Barnombudsmannens underlag är en integrerad del av utredningen.

Två pojkar promemerar bort

Filmer ska hjälpa ensamkommande som mår dåligt »

Den senaste tiden har vi nåtts av starka signaler på att många ensamkommande barn mår dåligt och vi känner en stark oro för barnens psykiska hälsa. Därför har vi tagit fram två informationsfilmer som vänder sig direkt till barnen och personer i deras närhet.

Fler nyheter

Barnrättsdagarna 2017

Barns tankar kring barnkonventionen

Barnkonventionen på olika språk