Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )

Barn och krisberedskap

Covid-19-pandemin påverkar alla barns liv och vardag i Sverige. Barn påverkas av sjukdomen men framför allt av de åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen. De lärdomar som dras av pandemin kommer vara avgörande för hur framtida samhällskriser hanteras. 

Staten har en skyldighet att se till att det finns pålitliga system och rutiner för att skydda barn och se till att deras rättigheter uppfylls. Pandemin har visat att det finns brister när det gäller det barnrättsliga perspektivet inom krisberedskap och totalförsvar.

Barnombudsmannens viktigaste ställningstaganden

  • Inkludera ett barnrättsperspektiv i de författningar, strategier, riktlinjer och policys som är kopplade till Sveriges krisberedskap och totalförsvar.
  • Säkerställ barnanpassad information inför och vid kriser och extraordinära händelser.
  • Säkerställ att offentliga aktörer med särskilt ansvar för krisberedskap och extraordinära händelser gör barn delaktiga.
  • Tydliggör skolans uppdrag under en kris och tydliggör huvudmännens ansvar.
  • Säkerställ att barn är delaktiga i uppföljningar av pandemins effekter.
  • Utvärdera hur barns fysiska och psykiska hälsa har påverkats av sämre tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter under pandemin.

Förslag från rapporten Alla tar ju inte ansvar (2021)

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser