Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Barn i samhällets vård

Alla barn har samma rättigheter och ett barn som omhändertagits och placerats i samhällets vård är inget undantag. Det har successivt skett förändringar för att stärka barnets rättigheter i den sociala barnavården. Ändå vet vi sedan länge att systemet brister och att samhällets mest utsatta barn ofta får sina rättigheter kränkta.

Under 2020 fick drygt 27 000 barn vård enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU). Under de senaste årtiondena har antalet placerade barn kontinuerligt ökat, framförallt gäller det ungdomar mellan 13 och 20 år. 

Utredningar har visat att situationen för barn inom den sociala barnavården är fortsatt svår och att de lagändringar som gjorts inte alltid har fått önskad effekt. Det finns brister när det gäller placerade barns hälsa och många får inte den skolgång de har rätt till. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har till exempel uppmärksammat att det brister i uppföljningen av barn som är placerade på hem för vård och boende (HVB) och att barn inte får det stöd som de har behov av och rätt till. Dessutom är våld och övergrepp fortfarande vardag för många barn i den sociala barnavården. 

 

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer