Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )

FN:s barnrättskommitté och Sveriges rapporter

FN:s kommitté för barnets rättigheter i Genève övervakar efterlevnaden av barnkonventionen. Varje konventionsstat rapporterar till kommittén vart femte år.

För var och en av FN:s centrala konventioner om mänskliga rättigheter har en kommitté av oberoende experter etablerats. Det gäller givetvis också för barnkonventionen. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i de konventioner de ratificerat.

Så här går arbetet till

Vart femte år ska alla stater som ratificerat konventionen lämna en rapport till barnrättskommittén om arbetet med barns rättigheter och efterlevnaden av konventionen. Sveriges rapport baseras på en lista med frågor som barnrättskommittén skickat i förväg. Frågorna rör aktuella ämnen kopplade till barns rättigheter i Sverige och regeringen förväntas bemöta dessa.

Efter att regeringen skickat in sin rapport kan barnrättsorganisationer och barnombudsmän lämna in egna rapporter till kommittén, för att komplettera regeringens bild.

Efter att kommittén har tagit del av alla rapporter drar den slutsatser och ger rekommendationer till staterna om hur barnkonventionen ska genomföras. Dessa presenteras i kommitténs ”concluding observations”. Om brister identifierats ges råd om önskvärda förbättringar men barnrättskommittén lyfter även goda exempel.

Rapporter och rekommendationer

Sveriges rapporter

I Sverige ansvarar regeringen för att ta fram rapporten till barnrättskommittén om vad Sverige gör för att leva upp till barnkonventionens krav. Efter att Sverige har lämnat in sin rapport hålls en offentlig utfrågning där representanter från regeringen svara på frågor. Sverige har hittills lämnat fem rapporter varav den senaste lämnades 2012. 

Barnombudsmannens rapporter

Barnombudsmannen lämnar in kompletterande information till barnrättskommittén i egna rapporter. I juni 2020 överlämnade Barnombudsmannen en rapport med anledning av covid-19-pandemin. Inför Sveriges kommande rapportering har Barnombudsmannen även lämnat förslag till kommittén på frågor att ställa till Sverige.

Barnombudsmannens förslag på frågor till Sverige inför rapporteringen 2021-22

Barnombudsmannens rapport med anledning av covid-19-pandemin 2020

Barnombudsmannens rapport 2012

Barnombudsmannens rapport 2007

Barnombudsmannens rapport 2002

Barnombudsmannens rapport 1997

Barnombudsmannens rapport 1992

Rekommendationerna till Sverige

Här kan du ta del av den kritik och de rekommendationer som FN:s barnrättskommitté har riktat till Sverige.

Concluding Observations: 2015

Concluding Observations: 2009

Concluding Observations: 2005

Concluding Observations: 1999

Concluding Observations: 1993