Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

FN:s barnrättskommitté och Sveriges rapporter

FN:s kommitté för barnets rättigheter i Genève övervakar efterlevnaden av barnkonventionen. Varje konventionsstat rapporterar till kommittén vart femte år.

För var och en av FN:s centrala konventioner om mänskliga rättigheter har en kommitté av oberoende experter etablerats. Det gäller givetvis också för barnkonventionen. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i de konventioner de ratificerat.

Så här går arbetet till

Vart femte år ska alla stater som ratificerat konventionen lämna en rapport till barnrättskommittén om arbetet med barns rättigheter och efterlevnaden av konventionen. Sveriges rapport baseras på en lista med frågor som barnrättskommittén skickat i förväg. Frågorna rör aktuella ämnen kopplade till barns rättigheter i Sverige och regeringen förväntas bemöta dessa.

Efter att regeringen skickat in sin rapport kan barnrättsorganisationer och barnombudsmän lämna in egna rapporter till kommittén, för att komplettera regeringens bild.

Efter att kommittén har tagit del av alla rapporter drar den slutsatser och ger rekommendationer till staterna om hur barnkonventionen ska genomföras. Dessa presenteras i kommitténs ”concluding observations”. Om brister identifierats ges råd om önskvärda förbättringar men barnrättskommittén lyfter även goda exempel.

Rapporter och rekommendationer