Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Tillgänglighetsredogörelse

Barnombudsmannen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur barnombudsmannen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från barnombudsmannen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Menylänkar överlappar när sidan zoomas till 200% och alternativet "zooma endast texten" är förvalt i webbläsaren. Detta kan försvåra för personer med synnedsättning som behöver zooma för att kunna läsa texten.
  • Vissa sidor saknar korrekt rubrikstruktur och i vissa fall hoppas rubriknivåer över.
  • Formuläret för beställning av publikationer saknar sammanställning av eventuella inmatningsfel.
  • Vissa bilder kan sakna beskrivande alt-text och har i vissa fall en alltför generell text för att vara relevant för användaren.

Hur vi testat webbplatsen

Bazooka AB har utfört löpande granskning av Barnombudsmannen.se. Automatiserade tester har utförts med bland andra Siteimprove, Wave Evaluation Tool och Axe DevTools. Manuella tester har utförts med skärmläsarverktygen NVDA från NV Access, VoiceOver för mobila enheter, samt olika operativssystems inbyggda verktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 29 oktober 2021.

Webbplatsen publicerades den 15 november 2021.