Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Barn som misstänks för brott

Rättssystemet ska ta hänsyn till barnets ålder och främja att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället. Rättsväsendets agerande mot unga lagöverträdare spelar en viktig roll i detta.

Det är bevisat att det är skadligt för barn att exponeras för det straffrättsliga systemet och att detta begränsar deras möjligheter att växa upp till ansvarstagande vuxna. Därför är samhällets förmåga att förhindra att barn utnyttjas och rekryteras till kriminalitet en viktig del i skyddet av barn.

Barn skiljer sig åt från vuxna i sin fysiska och psykiska utveckling. Det är grunden till barns lägre straffrättsliga ansvar och för ett separat system där barn behandlas på ett annat och mer individbaserat sätt. Av artikel 40 i barnkonventionen framgår att barnet ska behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Barnombudsmannens viktigaste ställningstaganden

Förslag från Årsrapport 2023: Jag hade vitt hjärta (2023):

Ökad kunskap och förbättrat skyddsnät för barn:

  • Kartlägg och analysera alla fall där barn och unga dömts för brott till sluten ungdomsvård eller fängelse. Använd kunskapen och barnens erfarenheter för att dra lärdom om hur samhället bättre kan förebygga kriminalitet med tidiga insatser.
  • Öka kunskapen om flickor i kriminella miljöer. Kartlägg deras bakgrund, rekryteringsväg och roll för att identifiera brister i samhällets förmåga att förebygga kriminalitet.

Förslag från remissvaret Tidsgräns för häktning av barn (2021):

  • Tidsfristen för häktning av barn bör vara satt till 30 dagar.

Förslag från skrivelsen Grundläggande mänskliga rättigheter för barn som misstänks för brott (2017):

  • Kartlägg hur barns rättigheter tillvaratas i samband med att barn i icke-straffmyndig ålder utreds misstänkta för att ha begått allvarliga brott.
  • Tydliggör i lagstiftningen att ett barn ska betraktas som oskyldigt till dess barnets skuld blivit fastställd enligt lag.
  • Alla barn som misstänks för allvarliga brott, oavsett om de uppnått straffmyndig ålder eller ej, ska ha tillgång till en offentlig försvarare eller juridiskt biträde från första förhöret.

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer