Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

En barnrättslig analys av "Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism."

Barnombudsmannen har tagit fram en kunskapsöversikt om barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. I den här barnrättsliga analysen analyserar vi kunskap från den översikten utifrån Barnkonventionen.

 • Sakområde
  • Barn som misstänks för brott
  • Barn som utsätts för våld

En barnrättslig analys av "Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism."

En barnrättslig analys av "Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism."

Om publikationen

Kunskapsöversikten som analyseras är skriven av Jennie Sivenbring vid Segerstedtinstitutet. Den barnrättsliga analysen är gjord av Barnombudsmannen.

En barnrättslig analys av ”Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt om barn inom höger- vänster- och islamistisk extremism.” innehåller bland annat Barnombudsmannens rekommendationer och slutsatser.

Barnombudsmannen har pratat med barn som har erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism i en tidigare rapport. En del av barnens röster vävs in i denna barnrättsliga analys. Den äldre rapporten heter Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism.

Barnombudsmannens rekommendationer i den barnrättsliga analysen:

 • Ta våldsutsatthet på allvar.
  • Anta en samlad nationell handlingsplan om våld mot barn.
 • Lyft skolans demokratiska uppdrag och säkerställ likvärdig utbildning för alla barn.
  • Se till att skolans arbete med det demokratiska uppdraget tillgodoser barnens behov av arenor för att prata om svåra frågor inklusive våldsbejakande extremism.
  • Säkerställ kontinuitet och kvalitet i barnets lärande.
 • Gör barn delaktiga i forskning och insatser.
  • Gör barn delaktiga i forskning om orsaker till att barn och unga radikaliseras och vilket stöd de har behov av. Forskningen ska ha ett jämställdhetsperspektiv och yngre barns behov ska belysas.
  • Säkerställ att barn och unga som involverats i våldsbejakande extremism görs delaktiga i planeringen och genomförandet av insatser och stöd från socialtjänsten.