Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Barn som utsätts för våld

Barnkonventionen säger att staten ska skydda barnet mot alla former av våld. Men våld mot barn är fortfarande ett utbrett problem trots att Sverige internationellt sett har låga siffror av barnmisshandel.

Våld mot barn förekommer brett i vårt samhälle och kan se ut på olika sätt. Det kan handla om fysiskt, psykiskt, sexuellt eller hedersrelaterat våld men också till exempel psykiskt våld eller bevittnande av våld i hemmet.

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer