Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism

  • Sakområde
    • Barn som misstänks för brott
    • Barn som utsätts för våld
Bild på omslag

Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism

Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism

Om publikationen

Våld i barns och ungas vardag kan öka risken för att de involveras i våldsbejakande islamistisk extremism. Det visar den här rapporten från Barnombudsmannen som överlämnats till regeringen.

Barnombudsmannen fick i oktober 2016 i uppdrag av regeringen att prata med barn som på olika sätt är berörda av problematiken med att personer reser till konfliktområden i terrorismsyfte. Syftet var att öka kunskapen om barns erfarenheter och att förebygga att barn far illa.

Barnombudsmannen har mött och lyssnat på 55 barn och unga i åldrarna 12–25 år.

I rapporten berättar barn och unga med olika erfarenhet vad de vet, tror och tänker om hur och vilka som involveras i våldsbejakande islamistisk extremism och varför detta sker. Barnombudsmannen har pratat med tre grupper: barn som själva har varit involverade i våldsbejakande islamistisk extremism, barn med närstående som är eller har varit involverade och barn som bor i ett område där personer har rekryterats.