Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Internationellt arbete

Barnombudsmannens har också ett uppdrag att följa den internationella utvecklingen av barnkonventionens tolkning och tillämpning. Vi samarbetar internationellt för att dela kunskap och inspiration.

I dag finns det barnombudsmän i fler än 20 länder. Deras roller och oberoende gentemot regeringarna varierar från land till land. Sedan 1997 är de europeiska barnombudsmännen organiserade i nätverket ENOC (The European Network of Ombudsmen for Children).

  • Barnombudsmannen i de nordiska länderna samarbetar och möts minst en gång per år för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I vissa sakfrågor agerar vi gemensamt.
  • Vi ingår i det europeiska nätverket The European Network of Ombudspersons for Children (ENOC) som har 41 medlemmar i 34 länder. Nätverket delar erfarenheter och kunskap och arbetar aktivt för att Europa ska få fler nationella barnombudsmän.
  • Vi följer också noggrant det arbete och de uttalanden som FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) gör.