Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Vem bryr sig - när samhället blir förälder

Barns röster om att växa upp id en sociala barnavården.

  • Sakområde
    • Barn i samhällets vård
    • Barn och diskriminering
    • Barn och hälsa
    • Barn som utsätts för våld
Omslagsbild

Vem bryr sig - när samhället blir förälder

Vem bryr sig - när samhället blir förälder

Om rapporten

Att flytta ett barn från det egna hemmet är en av de mest genomgripande åtgärderna som samhället kan göra i en familjs liv. När samhället skiljer ett barn från dess föräldrar eller andra vårdnadshavare medföljer ett stort ansvar. Syftet med placeringen är att ge barnet en chans till ett bra liv och ett barn som omhändertas ska därför aldrig få det sämre. Trots det visar vår rapport att barn som bor på särskilda ungdomshem har en alarmerande dålig hälsa och att många placerade barn inte får den skolgång de har rätt till. Dessutom är våld och övergrepp fortfarande vardag för många barn i den sociala barnavården.

Barnombudsmannen har mött barn inom den sociala barnavården vid flera tillfällen. Vår årsrapport från 2010 handlade om barns upplevelser av de särskilda ungdomshemmen. Vi fick då ta del av så pass allvarliga berättelser att vi valde att följa upp ämnet året efter med rapporten Bakom fasaden, där barn placerade i familjehem och på HVB berättade om sin situation. Nu - nästan tio år senare och ett knappt år innan barnkonventionen blir svensk lag - möter vi återigen barn inom den sociala barnavården.

Årets rapport följer upp de brister och rättighetskränkningar som barn berättade om 2010 och 2011. Vi har under 2018 genomfört samtal med 35 barn i den sociala barnavården. Barnen har varit placerade i familjehem, på HVB eller särskilt ungdomshem. Vi har också gjort en kvantitativ undersökning genom en enkät som besvarats av 260 barn som är placerade på särskilda ungdomshem. Frågorna har rört de rättighetsområden som vi lyfter i denna rapport. Enkäten och samtalen, tillsammans med den forskning och de myndighetsrapporter som beskrivs, ligger till grund för Barnombudsmannens rekommendationer och förslag.