Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Ensamkommande barn som försvinner

2016 fick Barnombudsmannen i uppdrag att träffa ensamkommande barn för att ta reda på orsakerna till att barnen avviker och de omständigheter som är kopplade till deras försvinnande.

  • Sakområde
    • Barn i migration
    • Barn som utsätts för våld
Bild på omslag

Ensamkommande barn som försvinner

Ensamkommande barn som försvinner

Om publikationen

I Sverige avvek 1 736 barn mellan januari 2014 och oktober 2017, vilket motsvarar cirka 60 skolklasser. Att så många barn avvikit i Sverige under denna tid och att det endast är en bråkdel som återvänder eller återfinns är alarmerande.

Barn som är försvunna lever i en mycket utsatt situation. Det är ett mycket hårt liv, och många har levt på gatan. Flickor och pojkar berättar om sexuellt utnyttjande, om hur de utnyttjats för prostitution.

Barnombudsmannens analys visar att ensamkommande barns behov vid placering inte har utretts tillräckligt och att placeringarna ofta inte har matchat barnens behov. Vi ser också en bild som tyder på att barn som avviker inte eftersöks på samma sätt som andra barn i Sverige.

Enligt barnkonventionen ska Sverige ge ensamkommande barn särskilt skydd och bistånd. Varje barn som befinner sig här har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, och varje barn har rätt till en skälig levnadsstandard. När det gäller ensamkommande barn som försvunnit är det tydligt att Sverige inte lever upp till detta.

Barnombudsmannen föreslår följande förändringar:

  1. Förebygg att barn avviker genom att säkerställa trygghet och kompetens vid placering av ensamkommande barn
  2. Alla barn som avviker ska eftersökas
  3. Säkerställ stöd och skydd när barn kommer tillbaka