Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Utanförskap, våld och kärlek till orten

Barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter.

  • Sakområde
    • Barn i ekonomisk utsatthet
    • Barn och diskriminering
    • Barn som utsätts för våld

Utanförskap, våld och kärlek till orten

Utanförskap, våld och kärlek till orten

Om rapporten

Alla barn i Sverige har samma rättigheter. Barn har bland annat rätt till utbildning, skydd mot våld och rätt att utvecklas till sin fulla potential, enligt barnkonventionen. Samtidigt kan barn i Sverige växa upp med mycket olika villkor. Den statistiska ojämlikhet som finns på flera områden kan tyda på att barns möjligheter att få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda varierar, beroende på var i Sverige de bor.

Barnombudsmannens årsrapport 2018 innehåller svar från drygt 900 barn om hur det är att växa upp på platser där barn statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet. Det handlar om förorter till storstäderna, men också om kommuner runt om i Sverige, däribland glesbygdskommuner.

Granskningen visar att barnen trivs där de bor, men också att de upplever våld i sin vardag – både i närområdet och i skolan. Barnen beskriver att vuxenvärlden har låga förväntningar på dem, vilket påverkar deras framtidstro. Det är tydligt att barnen själva inte upplever att de har samma möjligheter som andra barn som växer upp i Sverige.

Mot bakgrund av barnens berättelser vill Barnombudsmannen bland annat se följande förändringar:

• Anta en samlad nationell handlingsplan för att motverka våld mot barn.
• Säkerställ kontinuitet och kvalitet i barnets lärande.
• Säkerställ jämförbar statistik över barns levnadsvillkor.