Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Man är inte sina handlingar - Ungas röster om att medverka i sociala insatsgrupper

I den här rapporten delar de berörda barnen och ungdomarna med sig av sina upplevelser och erfarenheter av de sociala insatsgrupperna.

  • Sakområde
    • Barn som misstänks för brott
Bild på omslag

Man är inte sina handlingar - Ungas röster om att medverka i sociala insatsgrupper

Man är inte sina handlingar - Ungas röster om att medverka i sociala insatsgrupper

Om publikationen

I början av 2011 fick Rikspolisstyrelsen i uppdrag av regeringen att starta pilotverksamhet med sociala insatsgrupper i tolv städer runt om i landet. Målet var att hitta samverkansformer mellan kommuner och myndigheter som på sikt kan bidra till att minska risken för att barn och unga återfaller i brottslighet.

Tre år senare redovisade Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket och övriga berörda myndigheter resultaten av pilotprojektet. Samtliga med en och samma utgångspunkt, nämligen de professionellas perspektiv.

Hösten 2014 bestämde sig därför Barnombudsmannen att komma i kontakt med ett antal av de barn och unga som medverkat i sociala insatsgrupper för att ta del av deras erfarenheter.

I den här rapporten delar de berörda barnen och ungdomarna med sig av sina upplevelser och erfarenheter av de sociala insatsgrupperna. I rapporten föreslår Barnombudsmannen en modell för strukturerad myndighetssamverkan i syfte att utreda, stödja och följa upp samtliga barn och ungdomar under 18 år som misstänks för brott och frihetsberövas varje år.

Publikationen finns endast för nedladdning