Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism

En kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism.

  • Sakområde
    • Barn som misstänks för brott
Bild på omslag

Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism

Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism

Om publikationen

I den här rapporten samlar Barnombudsmannen internationell och svensk forskning och studier om barn som involveras i våldsbejakande extremism och terrorism. Kunskapsöversikten innehåller de tre inriktningarna höger-, vänster- och islamistisk extremism.

Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen.

Barnombudsmannen fick i uppdrag att sammanställa forskning och kunskap om barn och ungdomar som berörs av högerextremism eller vänsterextremism. Vi valde även att lyfta våldsbejakande islamistisk extremism.

Sammanställningen är skriven av Jennie Sivenbring på Segerstedtinstitutet, vid Göteborgs universitet.

Hur barn berörs

Översikten visar att barn kan beröras genom att vara direkt utsatta för våld och göras till måltavlor, eller vara indirekta offer för våldet genom att exempelvis närstående har erfarenhet av extremism. Barn och unga kan också själva vara våldsutövare inom alla tre inriktningarna. Det kan handla om att barn uppmanas att kasta sten i samband med demonstrationer eller att resa för att strida i ett annat land.

Det finns inte ett svar på varför barn och unga involveras i våldsbejakande extremism. Riskfaktorer för att barn ska involveras i våldsbejakande högerextremism eller våldsbejakande islamistisk extremism är att bo i ett socialt utsatt område, med till exempel närvaro av våld, och att uppleva ett utanförskap. Det kan också handla om att barnen misslyckas i skolan och ser mörkt på framtiden.

Lite forskning med barn som informanter

Kunskapsöversikten visar att det är svårt att hitta studier där barn själva har tillfrågats om sina erfarenheter och uppfattningar om extremism och terrorism. Det är också väldigt sällsynt att studier som berör barns förståelse av krig och fred utförs i områden där politiskt våld är en del av vardagen. Det finns också få studier som fokuserar på barns upplevelser av passiv terrorism. Det kan handla om att någon närstående drabbas, men också att barnet exponeras genom medias nyhetsrapportering eller vuxnas samtal och oro.