Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Jag hade vitt hjärta - Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet

Årsrapporten 2023 är indelad i tre områden: Rätten till en trygg uppväxt, Rätten till liv och hälsa och Rätten till en god utbildning. 

 • Publikation
  • Årsrapport
 • Sakområde
  • Barn i förskola och skola
  • Barn i samhällets vård
  • Barn och hälsa
  • Barn som misstänks för brott
Omslagsbild på årsrapport 2023 Jag Hade vitt Hjärta

Jag hade vitt hjärta - Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet

Jag hade vitt hjärta - Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet

Allvarlig och grov brottslighet både drabbar och utförs av barn. Om samhället ska kunna bryta denna utveckling krävs en perspektivförskjutning från repressiva åtgärder till tidiga förebyggande insatser för barn. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete startar tidigt i barnets liv. Samhällets förmåga att upptäcka barn som växer upp i våld och försummelse måste stärkas och därefter måste de få rätt stöd och insatser.

Alla barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och att kunna utvecklas till sin fulla potential. Undersökningar visar dock att ojämlikheten bland barn i Sverige är stor och ökar inom flera områden, bland annat avseende hälsa, ekonomi och skolresultat

Varje barn som dras in i kriminalitet är ett misslyckande. Samhällets förmåga att uppmärksamma och agera för att skydda yngre barn som far illa måste stärkas.

Om yngre barn får stöd tidigt minskar risken för allvarlig problematik eller kriminalitet senare i livet. Samhället behöver stärka sin kapacitet att upptäcka och ge stödinsatser till små barn där föräldraförmågan brister.

Elisabeth Dahlin, barnombudsman, presenterar årsrapport 2023