Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
11 oktober 2023 Nyhet

Barnombudsmannen har kallat Älvsbyns kommun till möte om genomförande av barns rättigheter

Barnombudsmannen vill inleda en dialog med Älvsbyns kommun om genomförandet av barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen i kommunens verksamhet.

Barnkonventionen är lag sedan snart fyra år tillbaka, rättigheterna i barnkonventionen måste säkerställas för alla barn. Barns delaktighet är avgörande för att beslut, processer och åtgärder ska kunna beakta barnets bästa. Att lyssna på barnet är en grundläggande förutsättning för att kunna analysera konsekvenser för barn och för att verksamheter ska kunna bedrivas i enlighet med barnkonventionen. Barnombudsmannen vill diskutera följande frågor med representanter för Älvsbyns kommun:

  • Finns det rutiner för genomförande av prövningar av barnets bästa vid beslut som rör barn?
  • Finns det rutiner för att göra barn delaktiga vid beslut som rör barn?

Barnombudsmannen har under många år arbetat med frågan om barn i samhällsvård. Trots insatser och lagändringar för att förbättra situationen vet vi att det återstår stora brister i den sociala barnavården.

I vår årsrapport 2019 Vem bryr sig- när samhället blir förälder skriver vi om barn i samhällsvård. Kraven på samhället måste vara högre, inte lägre, när barn omhändertagits.

Läs rapporten Vem bryr sig- när samhället blir förälder