Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
20 mars 2024 Remissvar

Arbetsrätten under krig och krigsfara

Dnr: BO 2024-0076
Svar på: SOU 2023:79
Ställd till: Arbetsmarknadsdepartementet
Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som sedan 1 januari 2020 är lag.
 
Barnombudsmannen är utifrån bland annat artiklarna 3, 6 och 24 i barnkonventionen positiv till att utredningen i sin bedömning av barnets bästa framhåller att det under krig, krigsfara och extraordinära förhållanden finns ett starkt behov av att ge barn en så normal tillvaro som förhållandena tillåter.
 
I övrigt lämnas inga synpunkter.
 
Juno Blom
Barnombudsman
 
 
Beslut har fattats av barnombudsmannen Juno Blom. Föredragande i ärendet har varit chefsjuristen Tove Björnheden. Vid den slutliga handläggningen i ärendet har även utredaren Sophie Gestranius och avdelningschefen Erik Henriksson deltagit.