Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
24 juni 2020 Nyhet

Ny FN-rapport om covid-19 och barns rättigheter

Beslut som fattas mot bakgrund av covid-19 och den samhällskris som vi befinner oss i kan kränka barns rättigheter. Det visar en ny rapport som Barnombudsmannen lämnat till FN:s barnrättskommitté.

Med anledning av covid-19 har barnrättskommittén bett Barnombudsmannen om tillägg till det vi tidigare rapporterat om situationen för barns rättigheter i Sverige. I rapporten finns exempel på situationer där barn, på grund av beslut som fattas för att minska smittan, riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda. Det finns även goda exempel på hur aktörer, trots kris, kan arbeta för att trygga barns rättigheter.

- Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020 och det gäller även nu under krisen. Nu gäller det att minimera konsekvenserna för barn. Det är också avgörande att besparingar som kan komma de närmaste åren påverkar barn så lite som möjligt. Vi vill att regeringen och beslutsfattare på alla nivåer ser till att barnets bästa alltid prövas och att barn får komma till tals, säger barnombudsman Elisabeth Dahlin.

Den nya rapporten är ett underlag som FN:s barnrättskommitté bett om inför kommande utfrågning i granskningen av hur Sverige lever upp till barnkonventionen. I slutet finns våra förslag på frågor till Sverige. Frågorna kommer att antas under sommaren 2020.

Här kan du ladda ned och läsa rapporten (engelska)