Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Alla tar ju inte ansvar

Barnkonventionen som lag under en samhällskris. 

  • Sakområde
    • Barn och diskriminering
    • Barn och krisberedskap

Alla tar ju inte ansvar

Alla tar ju inte ansvar

Om rapporten

Barnombudsmannens årsrapport 2021 fokuserar på barns rättigheter i samhällskris. Vi har undersökt vilka brister i barns rättigheter som var kända redan innan covid-19-pandemin och vilka brister som synliggjorts eller accentuerats. Vi har tittat närmare på vad de olika beslut som fattats under pandemin har inneburit för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

För att dra lärdomar av hur pandemin påverkat barn och rusta samhället för att hantera framtida kriser är det av yttersta vikt att barn själva involveras i de utredningar och utvärderingar som görs av vidtagna åtgärder. Barnkonventionen som lag var ett viktigt steg på vägen för att stärka barnets rättigheter och statens ansvar för förverkligandet av konventionen är absolut.

Utifrån resultatet av denna rapport lägger vi fram tre konkreta förslag för hur samhället ska bli bättre på att efterleva barnkonventionen under en kris.