Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
5 juni 2024

Barnombudsmannen kallar SiS generaldirektör till sig efter nya uppgifter om våld mot barn

Under de senaste veckorna har uppgifter om att personal vid Statens Institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem utsatt placerade barn för grovt våld framkommit. En flicka har fått sin arm bruten av en manlig personal. Direkt efter att flickan kommit tillbaka från sjukhuset med gipsad arm pressas hon att be mannen om ursäkt för att hon varit våldsam. 

- Det våld som barnen utsätts för på SiS måste upphöra omedelbart. Ledningen för SiS behöver ta fram en krisplan genast. Våldet har pågått i många år och vi ser inga tecken på att barnen får det bättre. Det är oacceptabelt, säger Juno Blom, barnombudsman. 

Uppgifter om våld har under maj inkommit till Barnrättsbyrån från flera ungdomshem. Utöver ovanstående berättar barn om våldsamma ingripanden från personal som lett till skador. Ytterligare ett exempel:

  • En 14-årig flicka utsätts för en strypning i ett avskiljningsrum efter ett aggressivt ingripande av manlig personal. När flickan kommer ut ur avskiljningsrummet har hon märken på halsen och blödningar runt ögonen. Skadorna finns dokumenterade. 

Utöver våldet är det stora brister i den efterföljande hanteringen uppger Barnrättsbyrån. Detta gäller både uteblivna polisanmälningar och uteblivet psykosocialt krisstöd. Barnrättsbyrån har också fått uppgifter om suicidförsök och allvarliga självskador. 

- Barn med stora vårdbehov placeras av socialtjänsten på de särskilda ungdomshemmen istället för att få vård anpassad efter deras behov. Det vilar ett tungt ansvar på kommunerna runt om i landet att alltid fatta beslut utifrån varje barns bästa. Här ser vi allvarliga brister, fortsätter Juno Blom. 

- Barnen uppger att situationen är kaosartad och utan kontroll. Både barn och andra uppgiftslämnare uttrycker en djup oro för att fler barn ska fara illa och i värsta fall dö, säger Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån.

Barnrättsbyrån arbetar med rättighetsfrågor kopplade till barn och unga placerade inom Statens Institutionsstyrelse och bistår enskilda barn och unga med oberoende barnombud. 

Barnombudsmannen har enligt lag rätt att kalla myndigheter för att få en uppfattning om hur barn och ungas rättigheter uppfylls och driva på för att bristerna åtgärdas.