7 år

Skolplikten börjar det år som du fyller 7 år. Det betyder att du måste gå i skolan.
Du får se biofilmer som har en åldersgräns från 7 år.