Kontakta oss

Alla barn och vuxna som tar kontakt med oss har rätt att vara anonyma, men om vi får kännedom om att ett barn far illa måste vi anmäla det till socialtjänsten eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Barnombudsmannen arbetar generellt för barn och ungas rättigheter i samhället. Vi får inte överpröva andra myndigheters beslut. Därför kan vi bara informera om vilka regler som gäller och vart du kan vända dig för att få hjälp.

Om du vill att ditt ärende ska registreras som allmän handling använd följande e-postadress: info@barnombudsmannen.se

Vanliga frågor och svar

 • Jag har ett problem som rör mitt barn. Kan ni hjälpa mig? »

  Svar: Nej. Enligt vårt uppdrag får vi inte gå in i enskilda ärenden. Barnombudsmannen hänvisar till rätt instans beroende på vad frågan handlar om. I de flesta fall hänvisar vi till socialtjänsten i kommunen där barnet bor eller till polisen.

  Vi får inte heller granska enskilda fall eller andra myndigheters beslut. Vi kan däremot ta upp enskilda ärenden med syfte att förbättra situationen för barnen på ett generellt plan.

  Läs mer om vårt uppdrag

 • Kan jag göra en anmälan till er om ett barn far illa? »

  Svar: Nej. Barnombudsmannen får inte ingripa eller ge råd i enskilda ärenden. Akuta ärenden som rör barn hänvisar vi i första hand till socialtjänsten i kommunen där du bor och till polisen.

  Barnombudsmannen kan inte göra någon utredning i ärendet, eftersom vi enligt lag inte får ingripa i enskilda fall. Däremot har vi anmälningsplikt till socialtjänsten i den aktuella kommunen. Det innebär att vi enligt lag har en skyldighet att anmäla om vi får kännedom om att ett barn far illa.

  Om du misstänker att ett barn far illa, till exempel att det misshandlas i hemmet, bör du anmäla det till socialtjänsten i den kommun där barnet befinner sig. Det är viktigt även om du som privatperson inte har någon lagstadgad skyldighet att anmäla.

  När socialtjänsten får in en anmälan inleds en utredning med syfte att undersöka om det finns grund för ett ingripande. Utredningen kan exempelvis innebära samtal mellan personal hos socialtjänsten, barnet och föräldrarna. Den ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader.

  Läs mer om vårt uppdrag

 • Mitt barn har speciella behov men får inte det stöd hon behöver. Var ska jag vända mig? »

  Svar: Det är kommunerna i första hand som ansvarar för stödet för barn med olika funktionsnedsättningar. Vill du göra en anmälan kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

  Till Diskrimineringsombudsmannens hemsida

 • Vad gör vi om socialtjänsten brister? »

  Svar: Ni ska vända er till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för alla socialtjänstekontor i hela landet.

  Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hemsida

Växeln

08-692 29 50

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Kontorets öppettider är måndag till fredag 9 till 12

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd

Fakturaadress

Barnombudsmannens adress i
PEPPOL: 0007: 2021003690

Att skicka Svefaktura via PEPPOL