Familj

Dessa artiklar i barnkonventionen handlar om rätten till din familj.

En äldre pojke håller armen om ryggen på en yngre pojke, som för att trösta eller visa omtanke.

5. Dina föräldrar har ansvar för dig. De ska ge dig råd och vägleda dig när du gör sådant som barnkonventionen ger dig rätt till.

9. Ingen får skilja dig från dina föräldrar, utom när det är nödvändigt för ditt eget bästa. Det kan till exempel vara nödvändigt om dina föräldrar inte tar hand om dig på ett bra sätt. Du har rätt att få träffa båda dina föräldrar, om det inte är dåligt för dig.

10. Om du och dina föräldrar vill återförenas, efter att ha varit skilda åt, ska ni kunna söka hjälp och så långt det är möjligt få hjälp i landet där du bor. Om dina föräldrar bor i olika länder och ni vill träffas ska ni få hjälp med det av landet där du bor.

18. Dina föräldrar har gemensamt ansvar för din uppfostran och utveckling. De ska tänka på vad som är bäst för dig. Om dina föräldrar behöver stöd ska samhället se till att det finns stöd att få, till exempel vård och dagis.

20. Om du inte kan vara kvar i din familj har du rätt att få särskild vård och hjälp. Du har rätt att tas om hand på ett sätt som är bra för dig.

21. De länder som tillåter adoption ska se till att adoptionen går rätt till och att du som adopteras får det bra. Länderna ska alltid utgå från vad som är bäst för dig.

Ladda ner lättläst skrift om barnkonventionen

 • Det här säger barnkonventionen om din rätt att få vara med din familj »

  Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

  Du har rätt att få växa upp i en familjemiljö. Det står i barnkonventionens inledning. Men en familj kan se ut på många olika sätt. Det är inte bara den traditionella kärnfamiljen med mamma, pappa och barn som räknas som familj.

  Du har rätt till en vårdnadshavare. Det betyder att det alltid måste finnas någon vuxen person som har ansvaret för att du får det du behöver, att du har mat och kläder och att du mår bra. I de flesta fall är det mamman eller pappan eller båda som är vårdnadshavare. Men vårdnadshavaren kan också vara en annan person.

  Dina föräldrar eller vårdnadshavare har ansvar för din uppfostran och utveckling. De ska i första hand tänka på vad som är bäst för dig. De ska ge dig råd och vägleda dig när du gör sådant som barnkonventionen ger dig rätt till. 

  Inget barn får skiljas från sina föräldrar mot sin och föräldrarnas vilja. Om du ändå lever utan en eller båda dina föräldrar, har du rätt till en regelbunden kontakt med dem. Utom om kontakten är farlig eller skadlig för dig.

  Om du har en förälder som sitter i fängelse har du rätt till regelbunden kontakt med honom eller henne. Samma sak gäller om du har en förälder i ett annat land. Barn och unga som vårdas på sjukhus ska få träffa sina familjer.

  Ibland händer det att en eller båda föräldrarna har dött eller utvisats från Sverige. Du har alltid rätt att få veta vad som hänt med en förälder som inte längre finns i livet eller som av någon anledning saknas.

  När föräldrarna inte kan ta hand om dig
  Varje land som har bestämt sig för att följa barnkonventionen ska respektera och stödja föräldrar och andra som har ansvar för barn och deras uppfostran. Men landet ska också ingripa när föräldrar inte bryr sig om eller inte kan ta hand om sina barn. Om föräldrarna inte klarar sin uppgift ska de i första hand få hjälp. Om det ändå inte går måste någon som tar hand om barnet utses. Alla vuxna ska tänka på vad som är bäst för barnet och lyssna på vad barnet tycker.

  Ett barn som av något skäl inte har kvar sin familj har rätt till särskilt skydd och hjälp. Till exempel ska barnet ha rätt att få komma till en ny familj eller bli omvårdat på något annat sätt som är bra för barnet.

  Barn och unga som har flytt från ett land utan sin familj ska få hjälp att hålla kontakt med familjen för att kunna återförenas med den så snart det går. Om det är omöjligt att hitta ett barns familj ska landet försöka finna ett hem där barnet har det bra.

  Länder som tillåter adoption ska se till att adoptionen går rätt till och att barnet får det bra. Barnets bästa ska alltid vara viktigast. Ingen får sälja barn eller göra vinster på adoptionsverksamhet.

 • Barn har rätt till sina föräldrar även om de är skilda »

  Är dina föräldrar skilda? Du är inte ensam. Varje år är 50 000 barn i Sverige med om att deras föräldrar skiljer sig. 

  Skilsmässor är nästa alltid jobbiga. Det kan vara svårt att acceptera att ens föräldrar ska skilja sig. Men när två vuxna bestämmer sig för att skiljas är det för att det ska bli bättre för alla i familjen. Dina föräldrar kanske har bråkat jättemycket eller varit ledsna länge.

  Efter ett tag blir det för det mesta bättre. De flesta föräldrar fortsätter att tillsammans vara vårdnadshavare för barnen. Det betyder att de delar på ansvaret för dig.

  Alla barn har rätt till en personlig och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar även om de inte bor ihop. Men barnkonventionen säger faktiskt att det är du som har rätt att träffa dina föräldrar – inte tvärtom!

  Föräldrarna måste komma överens
  Om dina föräldrar vill flytta isär måste de komma överens om var du ska bo och hur mycket du ska träffa den förälder som du inte bor med. Alltfler barn och unga som har skilda föräldrar bor varannan vecka hos den ena föräldern och varannan vecka hos den andra föräldern.

  Om dina föräldrar inte kan komma överens får de gå till domstol. Vet du var du vill bo ska domstolen så långt det bara går följa din önskan. Barn är oftast inte med i domstolen. Det vanliga är att någon från socialtjänsten har kommit hem till dig innan för att höra din åsikt. Då är det viktigt att du berättar om du inte vill träffa någon av dina föräldrar.

  Föräldrar som bråkar om vårdnaden eller boendet har inte alltid förmåga att se till barnets bästa. Därför tycker Barnombudsmannen att barn ska ha ett eget ombud vid vårdnadstvister, som lyssnar till hur barnet vill ha det. Vi tycker också att domstolarna måste bli bättre på att lyssna till vad barnet själv vill när föräldrarna bråkar om vårdnaden.

  Har du varit med om en jobbig skilsmässa och vill prata med någon? Finns det någon vuxen i din närhet som du har förtroende för? Kanske en lärare, skolsköterska eller en kompis förälder. 
  Om du vill vara anonym kan du ringa Bris 116 111 eller Jourhavande kompis 020-222 444.

 • Dina föräldrar är skyldiga att se till att du mår bra »

  En familj kan se ut på många olika sätt. Vissa barn bor med båda sina föräldrar. Andra barn bor med den ena föräldern, eller med någon annan släkting. 

  Några barn har "extraföräldrar" för att mamma eller pappa har gift om sig eller fått en ny sambo. En del barn bor inte med sina egna föräldrar eller släktingar, utan i en annan familj. Hur ser din familj ut?

  Tre av fyra barn i Sverige bor med båda sina biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar. Ett barn av fjorton bor antingen med sin mamma eller med sin pappa. Det beror oftast på att föräldrarna har skilt sig. Några barn har varit med om att en förälder dött. 235 000 barn lever i en familj med en extramamma eller extrapappa. Knappt tusen barn har två mammor eller två pappor. 

  Har du syskon? Nästan hälften av alla barn i Sverige bor tillsammans med ett syskon. Det kan vara helsyskon, halvsyskon eller bonussyskon.

  Vårdnadshavare får inte göra vad som helst
  Eftersom det är vårdnadshavarna som har ansvaret för dig är det också de som bestämmer över dig. Men det betyder inte att de får göra vad som helst. De får till exempel inte slå dig eller låsa in dig som straff.

  Däremot kan vårdnadshavarna bestämma hur länge du får vara ute på kvällarna, vilken skola du ska gå i och vad du får göra med dina pengar.  Det är först när du fyllt 18 år och blivit myndig som du helt och hållet får bestämma över ditt liv. Läs mer om viktiga åldersgränser här.

  Men dina vårdnadshavare ska respektera de rättigheter du har enligt barnkonventionen. De ska också hjälpa dig att få dina rättigheter tillgodosedda så långt det är möjligt. Dina vårdnadshavare är exempelvis skyldiga att se till att du mår bra och känner dig trygg.

  Tyvärr klarar inte alla föräldrar det. Då är det viktigt att du söker hjälp hos någon annan vuxen som du litar på. Det kan vara en kompis mamma eller pappa, en lärare, skolsköterskan eller en tränare.

  Finns det ingen vuxen i din närhet som kan lyssna? Kontakta Bris på telefon: 116 111
  Systerjouren Somaya är experter på hedersrelaterat våld. Här kan du få råd och stöd på elva olika språk: 020 81 82 83

På teckenspråk

Pojkansikte som tittar ner

Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

Dina rättigheter