Det här säger barnkonventionen om din rätt att få vara med din familj

Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

Du har rätt att få växa upp i en familjemiljö. Det står i barnkonventionens inledning. Men en familj kan se ut på många olika sätt. Det är inte bara den traditionella kärnfamiljen med mamma, pappa och barn som räknas som familj.

Du har rätt till en vårdnadshavare. Det betyder att det alltid måste finnas någon vuxen person som har ansvaret för att du får det du behöver, att du har mat och kläder och att du mår bra. I de flesta fall är det mamman eller pappan eller båda som är vårdnadshavare. Men vårdnadshavaren kan också vara en annan person.

Dina föräldrar eller vårdnadshavare har ansvar för din uppfostran och utveckling. De ska i första hand tänka på vad som är bäst för dig. De ska ge dig råd och vägleda dig när du gör sådant som barnkonventionen ger dig rätt till. 

Inget barn får skiljas från sina föräldrar mot sin och föräldrarnas vilja. Om du ändå lever utan en eller båda dina föräldrar, har du rätt till en regelbunden kontakt med dem. Utom om kontakten är farlig eller skadlig för dig.

Om du har en förälder som sitter i fängelse har du rätt till regelbunden kontakt med honom eller henne. Samma sak gäller om du har en förälder i ett annat land. Barn och unga som vårdas på sjukhus ska få träffa sina familjer.

Ibland händer det att en eller båda föräldrarna har dött eller utvisats från Sverige. Du har alltid rätt att få veta vad som hänt med en förälder som inte längre finns i livet eller som av någon anledning saknas.

När föräldrarna inte kan ta hand om dig
Varje land som har bestämt sig för att följa barnkonventionen ska respektera och stödja föräldrar och andra som har ansvar för barn och deras uppfostran. Men landet ska också ingripa när föräldrar inte bryr sig om eller inte kan ta hand om sina barn. Om föräldrarna inte klarar sin uppgift ska de i första hand få hjälp. Om det ändå inte går måste någon som tar hand om barnet utses. Alla vuxna ska tänka på vad som är bäst för barnet och lyssna på vad barnet tycker.

Ett barn som av något skäl inte har kvar sin familj har rätt till särskilt skydd och hjälp. Till exempel ska barnet ha rätt att få komma till en ny familj eller bli omvårdat på något annat sätt som är bra för barnet.

Barn och unga som har flytt från ett land utan sin familj ska få hjälp att hålla kontakt med familjen för att kunna återförenas med den så snart det går. Om det är omöjligt att hitta ett barns familj ska landet försöka finna ett hem där barnet har det bra.

Länder som tillåter adoption ska se till att adoptionen går rätt till och att barnet får det bra. Barnets bästa ska alltid vara viktigast. Ingen får sälja barn eller göra vinster på adoptionsverksamhet.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd