Dina föräldrar är skyldiga att se till att du mår bra

En familj kan se ut på många olika sätt. Vissa barn bor med båda sina föräldrar. Andra barn bor med den ena föräldern, eller med någon annan släkting. 

Några barn har "extraföräldrar" för att mamma eller pappa har gift om sig eller fått en ny sambo. En del barn bor inte med sina egna föräldrar eller släktingar, utan i en annan familj. Hur ser din familj ut?

Tre av fyra barn i Sverige bor med båda sina biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar. Ett barn av fjorton bor antingen med sin mamma eller med sin pappa. Det beror oftast på att föräldrarna har skilt sig. Några barn har varit med om att en förälder dött. 235 000 barn lever i en familj med en extramamma eller extrapappa. Knappt tusen barn har två mammor eller två pappor. 

Har du syskon? Nästan hälften av alla barn i Sverige bor tillsammans med ett syskon. Det kan vara helsyskon, halvsyskon eller bonussyskon.

Vårdnadshavare får inte göra vad som helst
Eftersom det är vårdnadshavarna som har ansvaret för dig är det också de som bestämmer över dig. Men det betyder inte att de får göra vad som helst. De får till exempel inte slå dig eller låsa in dig som straff.

Däremot kan vårdnadshavarna bestämma hur länge du får vara ute på kvällarna, vilken skola du ska gå i och vad du får göra med dina pengar.  Det är först när du fyllt 18 år och blivit myndig som du helt och hållet får bestämma över ditt liv. Läs mer om viktiga åldersgränser här.

Men dina vårdnadshavare ska respektera de rättigheter du har enligt barnkonventionen. De ska också hjälpa dig att få dina rättigheter tillgodosedda så långt det är möjligt. Dina vårdnadshavare är exempelvis skyldiga att se till att du mår bra och känner dig trygg.

Tyvärr klarar inte alla föräldrar det. Då är det viktigt att du söker hjälp hos någon annan vuxen som du litar på. Det kan vara en kompis mamma eller pappa, en lärare, skolsköterskan eller en tränare.

Finns det ingen vuxen i din närhet som kan lyssna? Kontakta Bris på telefon: 116 111
Systerjouren Somaya är experter på hedersrelaterat våld. Här kan du få råd och stöd på elva olika språk: 020 81 82 83

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd