Det här säger barnkonventionen om din rätt till kunskap och information

Hur ska du kunna påverka ditt liv om du inte känner till fakta?

Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

Du har rätt att få information och kunskap och du ska kunna hämta kunskap och fakta från olika håll. Men du har också rätt att skyddas mot information som kan vara skadlig för dig. Det är därför det till exempel finns åldersgränser på bio.

För att få kunskap har du rätt att få gå i skolan.

För att barn och unga ska ha en möjlighet att uttrycka sig är medierna viktiga. Du har inte bara rätt att ta emot information, du ska också ha en möjlighet att sprida information och delta i medierna. Medierna ska skydda barns integritet och inte sprida fördomar om barn och unga. Medierna får inte utnyttja barn och de ska vara försiktiga när de intervjuar barn.

Barn och unga som har ett annat modersmål än svenska ska få tillgång till information och material på sitt eget språk. Landet ska också uppmuntra produktion och spridning av barn- och ungdomsböcker.

Kunskap ger makt att förändra
Känner du inte till dina rättigheter är det svårt att göra din röst hörd och få hjälp. Därför är det viktigt att du tar reda på dina rättigheter. Som till exempel att alla barn har rätt att må bra och känna sig trygga och att alla barn har rätt att vara med och påverka sin situation. Du kan kräva att dina rättigheter ska respekteras!

Har du det inte bra hemma? Eller är det något i skolan eller på fritiden som gör att du mår dåligt eller känner dig illa behandlad? Om du tvingas leva i en sådan utsatt situation är det särskilt viktigt att du har kunskap om dina rättigheter. Kunskapen ger dig bättre möjligheter att förändra situationen.

Tycker du det är svårt att förstå vad som står i tidningen eller vad nyheterna på tv handlar om? Eller bryr sig inte medierna om att berätta om vad barn och ungdomar tycker? Ett tips är att höra av dig till de som gör tidningarna eller till radio och tv. Tala om att de måste bli bättre på att förklara så att även barn och ungdomar förstår och att lyssna på barn och ungdomar. Det kanske inte blir förändring direkt, men ju fler som begär att få sina rättigheter tillgodosedda, desto svårare blir det för vuxna att strunta i att lyssna på synpunkterna.

Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd