Särskilt viktigt att du som är placerad känner till dina rättigheter

Ungefär 20 000 barn i Sverige är placerade på så kallade hem för vård eller boende, HVB, eller i familjehem. Det kan bero på att de inte har det bra hemma. Många av dessa barn känner inte till sina rättigheter.

Under 2010 träffade Barnombudsmannen drygt hundra av dessa barn och unga. De berättade för oss om vad som fungerar bra när man är placerad och vad som behöver förändras. Det visade sig bland annat att få känner till sina rättigheter.

Bor du på HVB har du exempelvis rätt att få ta del av dina journaler och vara delaktig i planeringen av din behandling. I vår folder ”Dina rättigheter” kan du läsa mer om vad som gäller dig som är placerad

Att vara placerad på HVB innebär att ha mycket regler att följa. De barn och unga vi träffade 2010 berättade att personalen mest informerar om skyldigheter, inte om rättigheter. De tyckte det var svårt att veta vad som gäller eftersom personalen förhåller sig olika till reglerna.

De flesta barn och unga vi träffade 2010 visste inte heller vart de kan vända sig när de tycker att något är fel eller de behandlas illa. Många berättade att de har begränsad tillgång till internet och telefon och därför inte kan ta kontakt när de vill. Socialsekreterarna har dessutom telefontider som gör dem svåra att få tag på, framför allt när man som bäst behöver. Känner du igen det?

Barnombudsmannen vill att socialtjänsten ska informera dig som är placerad om dina rättigheter. Våga ställ krav på att få information om dina rättigheter! Det är en rättighet i sig att få information.

Anmäl fel till Socialstyrelsen
Socialstyrelsen heter den myndighet som ska kontrollera att hemmen fungerar bra och att socialtjänsten sköter sitt arbete. Du som är placerad på ett hem har rätt att kontakta Socialstyrelsen och framföra synpunkter på din vård eller påtala att din socialsekreterare är svår att få tag på eller kanske inte lyssnar. Socialstyrelsens barnhandläggare nås på telefon 020-120 06 06. Mer information hittar du här.

Informationen är hämtad från Barnombudsmannens årsrapport 2011 ”Bakom fasaden – barn och unga i den sociala barnavården berättar”.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd