Det här säger barnkonventionen om din rätt till lika värde

Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

Alla barn och unga har de rättigheter som står i barnkonventionen. Ingen får diskrimineras. Det spelar ingen roll vad du har för familj, vilket land du kommer ifrån, vilket språk du talar, vad du tror på, om du är tjej eller kille, om du är homo-, bi- eller heterosexuell, var i landet du bor eller om du har något funktionshinder.

I en av de viktigaste av alla svenska lagar, i en av grundlagarna, står det också att svenska staten ska motverka diskriminering. Förbud mot diskriminering finns inskrivet i flera av Sveriges lagar.

Om du har ett funktionshinder har du rätt att leva ett bra och värdigt liv, står det i barnkonventionen i en särskild artikel. Det betyder att landet måste göra allt det kan för att du verkligen ska kunna få dina rättigheter tillgodosedda på samma sätt som en person som inte har något funktionshinder.

Barnkonventionen har också en särskild artikel som lyfter fram skyddet mot diskriminering för barn i urbefolkningar och minoritetsbefolkningar. I Sverige gäller det de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Men alla barn och unga som har ett annat språk än majoriteten, eller en annan kultur eller religiös tro, ska ha rätt att ha sitt kulturliv tillsammans med den grupp de tillhör. Man har också rätt att leva efter sin egen uppfattning och använda sitt eget språk.

Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd